KRAVSPESIFIKASJONER VED UTKONTRAKTERING AV SYSTEM- OG DRIFTSOPPGAVER FRA REGNSKAPSVIRKSOMHETEN TIL ANDRE

Dette vil hjelpe regnskapsfører å ivareta sitt ansvar på en enkel og oversiktlig måte. Regnskap Norge og systemleverandørene til bransjen tar tak i resultatene fra tematilsynet om IKT fra Finanstilsynet og introduserer kravspesifikasjoner ved utkontraktering av system og drift.

Finanstilsynet gjennomførte i 2015 et temabasert tilsyn i regnskapsbransjen rundt IKT-risiko i regnskapsvirksomheter. En del av dette tilsynet omhandlet regnskapsførers rettigheter, utøvelse av kontroll og innsikt når IT-systemer eller IT-drift ble utkontraktert til andre. Utkontraktering innebærer at deler av virksomheten, herunder IT, utføres av andre enn regnskapsførerselskapet selv. Utkontraktering er særlig regulert i risikostyringsforskriften.

Vi i Sumango støtter opp om disse initiativene, og ønsker malverket velkommen. Det vil bli enklere for brukerne og regnskapsvirksomhetene å forholde seg til ett felles kravspesifikasjon. Dette innebærer at de ulike system- og driftsleverandørene må forholde seg til samme spesifikasjoner.

Kravspesifikasjonene, og senere oppdateringer, vil bli publisert på www.regnskapnorge.no/kravspesifikasjon_utkontraktering. I de kommersielle avtaler mellom regnskapsvirksomheten og leverandøren av system- og/eller driftstjenester må det henvises til en eller begge kravspesifikasjoner, og at leverandøren gjennom avtalen tiltrer en eller begge disse. Kravspesifikasjonene skal ikke tilpasses. Eventuelle tilpasninger skjer i de kommersielle avtalene.

Artikkelen, som er skrevet av Hans Ellefsen i Regnskap Norge, kan du lese på Regnskap Norge hjemmesider – hvor du også kan laste ned dokumenter som er relevante.

Microsoft plattform

Vi i Sumango har laget vår løsning i og rundt Microsoft sin plattform. Alle data driftes og vedlikeholdes i skyen. All funksjonalitet, fra innkjøp, tilbud, lager, ordre til rapportering og økonomi er trygt ivaretatt. Alle forutsetninger for en god samhandling mellom regnskapsfører og kunde/klient er på plass. Du kan lese mer på våre hjemmesider, eller i en av våre bloggposter – som denne her.

Ønsker du å vite mer om vår løsning, ta kontakt med oss – enten via kontaktskjema under, eller på telefon 40 47 30 30 eller e-post info@sumango.no.

Vi setter gjerne opp ett møte, enten fysisk eller via web, for en gjennomgang og diskusjon.

Send oss en mail, og vi kontakter deg så snart vi kan!

1 + 0 = ?