I publikasjonen «The changing landscape of disruptive technologies» gir KPMG et perspektiv på nye globale teknologitrender og deler innsikt fra over 800 av teknologibransjens ledere – fra oppstartsentreprenører til FORTUNE 100 teknologiledere og venturekapitalister.

Teknologibransjen fortsetter å drive frem banebrytende endringer på tvers av bransjer – og tempoet blir stadig høyere. Teknologiledere fra ulike land og industrier, mener Tingenes internett (IoT), robotics og kunstig intelligens (AI) er de tre teknologiene som i størst grad kommer til å forandre forretningsmodeller og skape nye markedsmuligheter.

– Tilgang til ny teknologi gjør at kunder har stadig større forventninger i dialogen med norske selskaper. Og globale aktører som Google, Facebook og SnapChat gjør at lista legges stadig høyere. De er raske med å anvende teknologi og er ekstremt gode på å designe intuitive og brukertilpassede løsninger, forteller Yngve Fjell, Director i KPMGs digitale rådgivningsmiljø med fokus på kundeopplevelse og design.

Les mer på KPMG sine hjemmesider i artikkelen til Yngve Fjell, Director KPMG.

Ønsker du kontakt med oss i Sumango for å se hva vår løsning kan gjøre for deg og din bedrift – ta kontakt med oss via skjema under.