Ny teknologiNy teknologi skaper endringer

I publikasjonen «The changing landscape of disruptive technologies» gir KPMG et perspektiv på nye globale teknologitrender. KPMG deler innsikt fra over 800 av teknologibransjens ledere – fra oppstartsentreprenører til FORTUNE 100 teknologiledere og venturekapitalister.

Teknologibransjen fortsetter å drive frem banebrytende endringer på tvers av bransjer. Tempoet blir stadig høyere og forventninger til mer effektivittet øker. Teknologiledere fra ulike land og industrier, mener Tingenes internett (IoT), robotics og kunstig intelligens (AI) er de tre teknologiene som i størst grad kommer til å forandre forretningsmodeller og skape nye markedsmuligheter.

– Tilgang til ny teknologi gjør at kunder har stadig større forventninger i dialogen med norske selskaper. Og globale aktører som Google, Facebook og SnapChat gjør at lista legges stadig høyere. De er raske med å anvende teknologi og er ekstremt gode på å designe intuitive og brukertilpassede løsninger, forteller Yngve Fjell, Director i KPMGs digitale rådgivningsmiljø med fokus på kundeopplevelse og design.

Les mer på KPMG sine hjemmesider i artikkelen til Yngve Fjell, Director KPMG.

Ønsker du kontakt med oss i Sumango for å se hva vår løsning kan gjøre for deg og din bedrift – ta kontakt med oss via skjema under.