Nyheter

Kunstig intelligens endrer verden – digitale sjumilssteg

Hva er lovkravet GDPR og hva vil det si for din ERP løsning?