Nyheter

Vipps eFaktura er klart i Sumango

Vipps eFaktura er på plass i Sumango. Ta i bruk ny teknologi og nye løsninger for en mer effektiv hverdag.

Sticos oppslag integrert med Sumango

Sumango er integrert mot Sticos oppslag, hvor man enkelt kan søke etter fagartikler, standarder, endringer i lovverk, dommer, brev/uttalelser osv.

Forenklet bankavstemming med nye løsninger

En av de store tidstyvene i regnskapsbransjen er bankavstemming. Med riktig verktøy får regnskapsføreren tilgang til forenklet bankavstemming.

Kunstig intelligens endrer verden – digitale sjumilssteg

Et nødvendig løft for Norge

Den teknologiske utviklingen har tatt enorme skritt de siste ti årene. Fremover vil skrittene erstattes av sjumilssteg med ny teknologi og kunstig intelligens.

«Ingen kan si sikkert hvordan morgendagen blir, men vi vet at den vil preges av to viktige trender som smelter sammen – skyløsninger og kunstig intelligens. Verktøyene vi nå er i ferd med å skape er så kraftige, annerledes og nyskapende at de kan snu opp-ned på grunnleggende rammeverk i samfunnet. Disse endringene må styres til fellesskapets beste for at den nye teknologien skal få aksept og brukes i samfunnet. Vi trenger altså nye datasuperkrefter for å utnytte potensialet utviklingen, men superkrefter må styres.»

– Kimberly Lein-Mathisen, Adm. Direktør Microsoft Norge

En enklere hverdag med kunstig intelligens

Kunstig intelligens gjøres stadig mer tilgjengelig for alle. I løpet av de 20 neste årene vil intelligente maskiner bistå oss i hverdagen på en måte som kan være vanskelig å fatte i dag, men som vi vil ta for gitt i 2038. Innholdet i hverdagsrutinene til folk flest har endret seg lite fra 1998 og fram til i dag. Vi våkner, oppdaterer oss på nyheter, reiser til jobben og deltar på møter. Mange av oss pleier vennskap, oppsøker helsepersonell ved behov og kobler av med fritidsaktiviteter.

Nye utfordringer Det er fascinerende å se hvordan teknologi har endret måten vi lever og jobber på i løpet av kun 20 år. Skytjenester og kunstig intelligens gjør oss i stand til å bruke tiden vår bedre, være mer produktive og kommunisere mer effektivt. Om få år vil mange dagligdagse og repetitive gjøremål håndteres automatisk. Dermed kan vi bruke vår tid og enorme datamengder til å gjøre store framskritt innen områder som helse, undervisning, jordbruk og transport. Men parallelt med fremskrittene følger komplekse spørsmål og bekymringer. For hvordan sørger vi for at teknologien blir et gode for alle, og hvordan reguleres en utvikling som ofte ligger i forkant av eksisterende lovverk?

Microsoft har skrevet en folder som tar for seg punkter ved kunstig intelligens som vil endre verden. Ønsker du å lese mer, så kan du laste ned informasjon fra Microsoft.

Ønsker du å vite mer om våre løsninger, ta kontakt med oss idag !

 

 

 

REGNSKAPSREVOLUSJONEN

Raskere og mer effektiv regnskapsføring

Det foregår for tiden en revolusjon i regnskapsbransjen som medfører store strukturelle endringer. Den nye hverdagen for dagens bedriftsledere krever økt fokus på kjernevirksomheten, og at en stadig mindre del av ressursallokeringen tilfaller administrative oppgaver. Denne utviklingen innebærer høyere forventninger til regnskapsfører og det som en gang var en futuristisk utopi med automatiserte prosesser og skybaserte forretningsløsninger er nå hverdagen. Vi kan derfor tilby alle våre kunder et fremtidsrettet regnskapssystem som sikrer trygg og pålitelig leveranse av regnskaps- og lønnstjenester. Vi er opptatt av å tilby fleksibilitet og faglig kvalitet med fokus på proaktivitet, kundedialog og rådgivning. Nedenfor presenterer vi et knippe av fordelene ved å velge Sumango.

Betalingsløsninger

Manglende utbetalinger til leverandører medfører både kostnader og uenigheter, men med Sumango trenger du ikke bekymre deg for at fakturaene dine ikke blir betalt til forfall. Fra SUMANGO kan regnskapsfører enkelt ta ut en remitteringsfil som importerers i nettbanken eller betales direkte fra konto. Det eneste du som kunde av regnskapsbyrå trenger å gjøre, er å godkjenne betalingen(-e). Du slipper å holde oversikt over hvilke fakturaer som skal betales når, og du unngår å betale forsinkelsesrenter og salærer på grunn for sene betalinger.

Enkel fakturahåndtering

Med Sumango har du alltid tilgang til bedriftens regnskap – når som helst og hvor som helst. Med SUMANGO er fakturahåndteringen gjort enkel og effektiv. Dine leverandører kan enkelt sende fakturaen direkte til systemet for godkjenning før de bokføres av regnskapsfører. Tolking av inngående fakturaer gjøres av systemet, kontering til riktig konto gjøres av systemet – kostnadsføringen kan gjøres meget effektivt og korrekt!

Effektiv utfakturering

Utgående fakturaer kan sendes direkte fra systemet via e-post (som PDF) eller EHF (Elektronisk Handelsformat). De utgående fakturaene bokføres automatisk i regnskapet slik at det ikke påløper noe dobbeltarbeid i faktureringsprosessen. Innbetalingene fra kunder registreres enkelt i regnskapet ved å importere betalingen(-e) fra banken. Således er det enkelt å holde oversikt over utestående fordringer og risikoen for menneskelige feil minimeres.

Enkel integrasjon av støttesystemer

SUMANGO kan enkelt integreres med støttesystemer du måtte trenge i din virksomhet. Avhengig av hva virksomheten driver med er du mulig å integrere blant annet nettbutikk og kasseløsning slik at alle ledd i virksomheten kommuniserer og du slipper unødvendig og tidkrevende dobbeltarbeid.

Bedre arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsbyrå

Med regnskapet i skyen og i samarbeid med en fremtidsrettet regnskapsfører kan din bedrift oppnå en bedre og mer effektiv arbeidsdeling. Bedriften kan eksempelvis føre dagsoppgjør og utfakturere direkte fra systemet selv og regnskapsfører kan ved noen raske tastetrykk bokføre arbeidet. Effektivt samarbeid sørger for dypere innsikt og danner mulighet for langsiktige partnerskap.

Anleggskartotek i system

Med vår skybaserte forretningsløsning, SUMANGO, har du anleggskartoteket integrert i regnskapssystemet. Her har du full oversikt over tilganger, avganger og avskrivninger uten å være avhengig av å ajourholde og avstemme et eksternt anleggskartotek. Alle avskrivninger bokføres enkelt ved hjelp av noen få klikk.

Automatiske periodiseringer

Manuell periodisering av kostnader og inntekter er ofte tidkrevende og omstendelig arbeid, og det kan være utfordrende å holde oversikten. I SUMANGO kan man enkelt foreta automatiske periodiseringer og ta ut brukervennlige rapporter som sørger for at selskapet har full kontroll på forskuddsbetalte kostnader og forskuddsfakturerte inntekter. Dette forenkler avstemmingsarbeidet betraktelig og sikrer at regnskapet til enhver tid gir et korrekt økonomisk bilde av virksomheten.

Avanserte funksjonalitet for innkjøp og varelager

SUMANGO er også tilrettelagt for virksomheter som krever avansert funksjonalitet for innkjøps- og lagerstyring. Her er det mulig å få til en effektiv arbeidsdeling med regnskapsfører i forbindelse med ordre og mottak. Du har full kontroll på lagerstatus og lokasjoner.

Regnskaps i skyen

Med et nettbasert regnskapssystem i skyen får du full oversikt over den økonomiske utviklingen, enten du er på hytta, hjemme eller på kontoret. Alle data er alltid oppdatert og du vil ha tilgang til viktige regnskapsrapporter som for eksempel resultat- og balanseoppstilling, åpne poster og finanskontoutdrag. Rapportene kan enkelt eksporteres til Excel for videre behandling og analyser. Administrasjon og styre får dermed muligheten til å sørge for at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er under betryggende økonomisk oppsyn og kontroll. Les mer om valg av forretningssystemer i skyen her.

Lavere IT-kostnader

Det er slutt på tiden med manuelle backup rutiner og omfattende IT-kostnader. Med SUMANGO trenger du kun tilgang til internett for å få tilgang til regnskapet. Backup foretas automatisk og dine data lagres trygt i skyen. Dette medfører lite behov for fysisk oppbevaring av regnskapsmateriale og lavere IT-kostnader da du som kunde kan gjøre mye på egenhånd.

Regnskapsrevolusjonen trenger de klokeste hodene

Regnskapsrevolusjonen frigjør ikke bare ressurser for din bedrift, men også for oss. Mange regnskapsbedrifter består av store team av autoriserte regnskapsførere, registrerte revisorer, siviløkonomer og erfarne økonomikonsulenter. Disse har lang erfaring på tvers av bransjer og medarbeidere som innehar spisskompetanse innenfor regnskap, lønn og rådgivning. Med smarte løsninger og godt samarbeid sikres lønnsomhet i din bedrift. De som tør å være en fremtidsrettet regnskapsfører som ser bak tallene og kan være en sparringspartner på en rekke områder utover de tradisjonelle regnskapsoppgavene, vil vinne i tiden fremover. Vil du være med på å forme den pågående regnskapsrevolusjonen?

Ønsker du å vite mer om våre produkter og tjenester, ta kontakt med oss i skjemaet under – så setter vi mer enn gjerne av tid for en god diskusjon!

Nyhet fra Regnskap Norge

KRAVSPESIFIKASJONER VED UTKONTRAKTERING AV SYSTEM- OG DRIFTSOPPGAVER FRA REGNSKAPSVIRKSOMHETEN TIL ANDRE Dette vil hjelpe regnskapsfører å ivareta sitt ansvar på en enkel og oversiktlig måte. Regnskap Norge og systemleverandørene til bransjen tar tak i resultatene fra tematilsynet om IKT fra Finanstilsynet og introduserer kravspesifikasjoner ved utkontraktering av system og drift. Finanstilsynet gjennomførte i 2015 et temabasert […]

Moderne verktøy til regnskapsbransjen

Integrasjon Dynamics 365 for Sales (Dynamics CRM) og Sumango

Med Sumango kan din bedrift enkelt få til integrasjon med Microsoft Dynamics CRM.

Flere og flere virksomheter ser fordelene med å ta i bruk en CRM løsning for å kunne ta bedre vare på sine kunder. Med Microsoft som plattform, har du gjennom bruk av Sumango og Office365 tilgang til ett avansert og godt egnet verktøy i Dynamics 365 for Sales/Microsoft Dynamics CRM. Fordelen med CRM er mange. De mest opplagte er kanskje at du får bedre kontroll på kunden. Flere ressurser i egen organisasjon får tilgang til informasjonen om bedriftens kunder. Gjør målrettet aktivitet mot dine kunder, og få respons tilbake på de aktiviteten som gjøres.

Integrasjon med økonomisystemet Sumango

Microsoft Dynamics NAV muliggjør en sømløs integrasjon i interessent-til-kontanter-prosessen for kunder som bruker Microsoft Dynamics CRM til kundeengasjement og MS Dynamics NAV  / Sumango til ordrebehandling og finans. Tett integrering inneholder følgende funksjoner:

  • Gjør det mulig for brukere å arbeide i «både og». Jobb i CRM og jobb i Sumango, ditt økonomisystem
    Brukeren kan vise dataene for like poster, for eksempel -kunder og -kontoer fra begge systemene. De kan arbeide i programmet som de foretrekker og er mest effektive i, og ta mer veloverveide beslutninger uten å bytte program.
  • Data kan deles og synkroniseres
    Endringer i poster i , for eksempel kontoer, kan kopieres til tilhørende poster i , for eksempel kunder. Dette gjør det mulig for brukere å holde informasjonen oppdatert i begge programmene.

Med Microsoft Dynamics CRM-integrering kan du koble -poster til -poster og koble postene sammen. Når de er koblet, kan du få tilgang til -poster fra og, for enkelte enheter, få tilgang til -poster fra. Du kan også synkronisere data mellom poster slik at dataene er de samme i begge systemene.

Med Sumango og Microsoft Dynamics CRM får du og din bedrift mulighet til å øke produktiviteten, alt i samhandling med regnskapsføreren. Tenk deg alle fordelene dette er for din bedrift, og hvordan kunden vil oppleve din bedrift fra utsiden. Både du, dine ansatte, din regnskapsfører kan følge dialogen som er med kunden.

Les mer om Microsoft sine løsninger her.

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger, ta kontakt med oss og vi setter opp en avtale for gjennomgang.

 

 

Microsoft Azure – hva er det, og hvorfor ?

Microsoft Azure

Enkelt sagt dreier «Cloud Computing» seg om tjenester som er tilgjengelige via internett og baserte på programvare brukeren ikke er i direkte forbindelse med. Det er mange forskjellige måter å håndtere dette på og det er mange leverandører. Flere trekker frem at denne modellen truer forretningen til programvareleverandører, og da særlig Microsoft. Derfor kan det være interessant å se nærmere på Microsoft Azure, plattformen for skytjenester som Microsoft har lansert.

Azure kjører i store datasentre hos Microsoft. Det betyr at kundenes applikasjoner og data befinner seg i disse datasentrene. Selv om kunden kjøper tjenesten av for eksempel en tredjeparts utvikler. Fordelene ved dette er at hverken bruker eller leverandør behøver å forholde seg til drift eller skalering, men lar Microsoft håndtere infrastrukturen.

For regnskapsbedrifter er IT kostnader, infrastruktur, drift og vedlikehold ett «nødvendig onde». Med Sumango og Microsoft Azure minimeres risikoen ved å ha lokal lagring, lokal drift, lokalt vedlikehold. Alt man behøver er tilgang til internett. Hva gjelder norsk regelverk ifht. lagring av regnskapsdata lokalt, så ivaretas dette gjennom Sumango sin løsning. Dine kunders data og regnskap er ivaretatt etter gjeldende regelverk.

Skaler etter behov, betal etter bruk

Azures «betal etter hvert»-tjenester kan raskt opp- eller nedskaleres etter behov, slik at du bare betaler for det du bruker. «Per minutt»-fakturering og en forpliktelse til å måle seg med konkurrentenes priser på populære infrastrukturtjenester, blant annet for beregning, lagring og båndbredde, betyr at du alltid får en uslåelig pris for ytelsen.

Kjør appene dine hvor som helst

Azure er den beste skytjenesten fra Microsoft og kjører på et verdensomspennende nettverk av Microsoft-administrerte datasentre på tvers av 26 områder – flere land og områder enn Amazon Web Services og Google Cloud til sammen. Dette raskt voksende globale fotavtrykket gir deg mange alternativer for kjøring av programmer og sikrer ypperlig kundeservice. Azure er også den første flernasjonale skyleverandøren i Kina.

Følg link’en til Microsoft Azure sine sider.