Nyheter

Gjør utleggene digitale

Kast papirkvitteringer, før utlegg direkte fra mobilen

Papirkvitteringer er gammeldags. De fleste ansatte har utlegg for bedriften fra tid til annen, noen har mange og ofte utlegg. Det kan bety mye jobb, mange manuelle rutiner og prosesser som må følges. Kvitteringer skal tas vare på og alt må kontrolleres opp mot gjeldende lover og regler.

Gjennom å benytte mobilen for å registrere utlegg, vil bilaget automatisk komme inn i økonomisystemet. Bedriften får kostnadsført utlegget på riktig konto og den ansatte får mer tid til å utføre sin primæroppgave.

37% av bedriftens utlegg føres elektronisk i eget system*

Det betyr at 6 av 10 utlegg har ett potensiale for å bli digitalisert! Digitalisering av utlegg gir bedriften bedre kontroll og enklere oppfølging. Den ansatte vil også kunne få tilbakebetalt utleggene raskere. Mange får idag utleggene refundert samtidig som lønn blir utbetalt. Nå kan du som arbeidsgiver raskere betale dine ansatte tilbake.

Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019 – økte krav til arbeidsgivere.

Det er en rekke endringer å gjøre seg kjent med. Den største endringen er nok at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for rapportering av alle ytelsene. I mange tilfeller er imidlertid arbeidsgiver avhengig av opplysninger fra den ansatte og/eller tredjepart for å kunne foreta korrekt rapportering.

Det er uttalt i forarbeidene til lovendringene at arbeidsgiver ikke skal kunne pålegges reaksjoner eller sanksjoner for brudd på rapporteringsplikten dersom han har gjort det som med rimelighet kan forventes for å sørge for at ansatte og tredjeparter gir de nødvendige opplysningene.

Les mer i Regnskap Norge sin artikkel.

Tips for å komme igang

  • Nettbaserte løsninger direkte på mobil
  • Få utlegg inn i «ordinær» bilagsflyt
  • Digitale godkjenninger også på mobil

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om Sumango sine løsninger, tar du kontakt med oss enten gjennom kontaktskjema under. Eller du kan møte oss i sosiale medier som Facebook eller LinkedIN. Ønsker du å prate med oss, ringer du oss på 40 47 30 30.

*Kilde: Visma Digital Index 2018

 

SAF-T når kommer dette?

SAF-T er en forkortelse for «Standard Audit File – Tax» og er et lenge varslet format som alle systemer må støtte. Skattedirektoratet med flere har jobbet i mange år med å definere og vedta dette. Lovpålagt krav er nå endelig satt til første pliktige rapportering for 2020.

Hva er SAF-T?

SAF-T er en forkortelse for  «Standard Audit File – Tax», og er en ide som ble introdusert i 2010 som en ønsket standard for å forenkle dataflyt mellom ulike systemer. Samt underliggende også forenkle effektiv gjennomføring av bokettersyn og etter hvert forenkle brukerens rapportering til myndighetene av pliktig informasjon. Det siste kom på banen etter hvert som også Skattedirektoratet ble med på å utforme SAF-T standarden. Denne løsningen vil nå  komme, også omtalt under det utvidede beskrivelsen definert som «pliktig gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger». Oppbevaringsplikten vil bli enklere da en standarden vil tilfredsstille oppbevaringsplikten av de bokførte opplysningene. Selvfølgelig forutsatt at filen kan produsere spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering.

Når vil SAF-T innføres i Norge?

Først ti år etter arbeidet ble påbegynt i 2010 vil nå SAF-T (Standard Audit File – Tax) bli pliktig for alle systemer. Første lovpålagte krav vil være etter første pliktige rapportering utført i 2020.

Ved et varslet bokettersyn skal regnskapssystemet samle relevante bokførte opplysninger fra databasene, strukturere dette i en SAF-T-fil og sende over filen for innlesning i Altinn. Deretter distribueres filen videre til Skattedirektoratets analyse- og kontrollverktøy for gjennomføring av bokettersynet.

Hva skal SAF-T brukes til?

Skattedirektoratet mener at standarden også på sikt kan erstatte dagens rapporteringsform med skatte- og avgifts meldinger. Skattedirektoratet ser for seg i fremtiden periodiske innleveringer av SAF-T-filer som erstatning for den tradisjonelle rapporteringen.

Kort sagt inneholder dagens versjon av SAF-T-filen hovedbok og kunde- og leverandørspesifikasjoner samt data om den bokføringspliktige avsenderen. Filen inneholder alle transaksjoner for regnskapsperioden det rapporteres på. Skattedirektoratet har med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-8 fastsatt innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form.

Det ligger også i mellom linjene at en slik standard vil gjøre det mulig å lese historikk og data fra ett regnskapssystem til et annet i mye større grad enn man kan i dag.

Vil SAF-T endre din bokføringshverdag? 

SAF-T skal ikke påvirke hvordan bokføringen skjer. Måten du bygger opp kontoplanen, gjennomfører konteringer og de koder du benytter i systemet for å produsere Skattemelding MVA trenger ikke endres. Det som må gjøres er å mappe kontoplan du bruker til standard kontoplan, og MVA-koder du bruker til standard MVA-koder. Det vil være en egen måte å utføre dette oppsett i systemet.

Hvem løser SAF-T? 

Nå som SAF-T standarden endelig er vedtatt i sin helhet og kravene er ferdig utredet er systemleverandørene i gang med å ferdigstille funksjonaliteten. Microsoft jobber med dette for Dynamics NAV og garanterer å være klar før den lovpålagte endringen trer i kraft.

Du som bruker av systemet har ansvar for å, med innspill fra sin systemleverandør å sette opp Kontoplan og MVA-koder korrekt.

Les mer på Skattedirektoratet sine hjemmesider eller du kan lese mer her.

Har du spørsmål? Nøl ikke med å ta kontakt med oss!