Nyheter

Northern velger løsninger fra Oseberg og Sumango

Northern – norsk designsuksess tar verden med KPMGs hjelp

Det er allerede flere år siden det ble vanlig å regne Northern som en norsk designsuksess. Selskapets fire gründere begynte i 2005 med å lage lamper. Ti år senere hadde de 70 lamper i porteføljen og rundt 100 mennesker engasjert i å selge dem i 50 land. Tre år etter det igjen, i 2018, begynte de å selge møbler.

– Vi er en veldig internasjonal virksomhet. Ikke bare utgjør eksport nå halvparten av omsetningen vår, det er også den biten som vokser klart hurtigst, forteller Anders Emil Andersen, CFO i Northern.

Han forteller også at virksomheten, i oppkjøringen til at de skulle utvide produktspekteret sitt, skjønte at de måtte skifte ut økonomisystemet.

Microsoft åpner muligheter

Det er et Microsoft-systemet Northern nå har tatt i bruk, levert i samarbeid med systemintegratoren Oseberg. Dette gir Northern et økonomisystem som de kunne fullintegrere med veldig mange andre prosesser i virksomheten.

– Det er et mål for oss at vi skal gjøre kundene gode, at vi skal være i forkant og være effektive. Microsoft Dynamics henger så tett og godt sammen med Office-produktene som praktisk talt alle nå er veldig godt kjent med, og dette åpner helt nye muligheter for oss til å lage integrerte prosesser og gode rutiner, sier Berg.

– Uansett hvilket system som ligger til grunn, er det ekstremt viktig for oss at kundene opplever at de får verdi ut av samarbeidet med oss. Da vet jeg at vi får langsiktige kundeforhold som tjener begge parter godt, sier han videre.

Sumango Direkte bank

Med riktig verktøy får regnskapsføreren tilgang til forenklet bankavstemming. Som igjen gjør arbeidet både enklere, mer korrekt og presist fremfor å håndtere dette manuelt. Viktig med gode samarbeidspartnere som ser mulighetene til forenkling. Med Sumango Direktebank kan du avstemme flere typer konti i regnskapet. Kunden har alltid tilgang til en oppdatert saldo på sine konti. Gode løsninger for bank, sammen med dokumentflyt er en viktig faktor for suksess med implementering hos Northern.

Microsoft Dynamics NAV

Sumango har utviklet komplette rapportpakker fra regnskapsfører til kunde, basert på Microsoft Dynamics NAV. Det gjør rapporteringen til dine kunder rask og enkel. Med Microsoft Dynamics NAV får du en brukervennlig IT-løsning hvor de viktigste dataene kan overførers direkte til Office 365 programmer som PDF, Excel eller Word. ERP er den internasjonale betegnelse om en programvare som støtter opp om produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. ERP-systemer inneholder løpende og alltid oppdaterte data, felles database og et enhetlig brukergrensesnitt på tvers av moduler og plattformer.

Følg linken til KPMG sine hjemmesider for utfyllende informasjon.

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger, ta gjerne kontakt med oss gjennom skjemaet under. Alternativt må du gjerne også ringe oss på telefon 40 47 30 30. Selvfølgelig finnes vi også i sosiale medier.

 

 

Artikkelen er først omtalt i Finansavisens R-bilag 12.06.2019.

Sticos oppslag integrert med Sumango

Sumango er integrert mot Sticos oppslag, hvor man enkelt kan søke etter fagartikler, standarder, endringer i lovverk, dommer, brev/uttalelser osv.

Betaling av fakturaer

Betaling av fakturaer

Betaling av fakturaer med effektive og intuitive løsninger gir store besparelser internt i bedriften. Samtidig vil betaling av fakturaer på forfall kunne spare bedriften for gebyrer og renter. Sørg for å etabler rutine for digital flyt også med betaling av fakturaer.

46% av bedriftens inngående leverandørfakturaer betales automatisk*

Ifølge Visma sin undersøkelse betales 46% av alle leverandørfakturaer automatisk og direkte fra økonomisystemet uten innlogging i nettbanken.

Håndtering og betaling av leverandørfakturaer er en viktig prosess internt i bedriften. Alle har høye krav til sikkerhet og gode rutiner må være grunnleggende for å sikre god flyt. Samtidig vet man at betaling av faktura er gjentakende og rutinepreget. Dette igjen kan skape utfordringer dersom man ikke har god systemstøtte.

Mange manuelle prosesser som må fungere.

Dersom man ikke håndterer fakturaer digitalt, er det mange manuelle prosesser som må fungere. Først registreres bilaget i bedriftens ERP/forretningssystem. Etter godkjenningsprosessen, som også gjerne er veldig manuell, må betalingen(-e) lastes opp i nettbanken som en betalingsfil. Deretter må man gjerne logge på nettbanken for en siste godkjenning før betaling. Deretter får man gjerne returfilen fra banken. Denne sier noe om at banken har mottatt fil og om betalingen(-e) er gjennomført eller ikke.

Digitale prosesser erstatter manuelle steg

Med digitale løsninger, erstattes alle manuelle steg. Innkommende fakturaer er ferdig tolket, postert på riktig konto og gjerne sendt på en godkjenningsflyt. Medarbeiderne godkjenner fakturaen(-e) fra sine mobile enheter før økonomi- eller regnskapsavdelingen / regnskapsbyrået legger fakturaen til betaling direkte i bank.

Ingen manuelle prosesser med godkjenning, laste opp filer til bank, laste ned filer fra bank, avstemme i økonomisystemet. Alt dette håndteres automatisk.  Reskontro og hovedbok vil følgelig alltid være oppdatert.

Tips for å komme igang

  • Kontakt regnskapsføreren og be om å komme igang med elektronisk betaling.
  • Ha riktig verktøy, og gode systemer
  • Ta i bruk KID

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om Sumango sine løsninger, tar du kontakt med oss enten gjennom kontaktskjema under. Eller du kan møte oss i sosiale medier som Facebook eller LinkedIN. Ønsker du å prate med oss, ringer du oss på 40 47 30 30.

* Kilde: Visma Digital Index 2018

Nettbasert rapportering i riktig verktøy

Gi alle i bedriften tilgang til nettbasert rapportering

Alle bedrifter uansett størrelse, genererer mengder med data som kan og bør brukes for å ta riktig beslutning(-er). Nøkkeltall og KPI’er fra driften er viktig for å kunne ta riktig beslutninger. I dag ligger mye av datagrunnlaget lagret lokalt, på ulike regneark og ulike verktøy på ulike pc’er rundt om i bedriften. En stor undersøkelse gjennomført av Visma i perioden juni til august 2018, viser at det er stort potensiale blant norske bedrifter for å ta i bruk nettbasert rapportering.

43% av bedriftens rapporter innenfor økonomi, salg, prosjekt o.l. er tilgjengelig i ett nettbasert verktøy.*

Nesten 6 av 10 virksomheter benytter seg ikke av nettbaserte rapporteringsverktøy. Dette er en kilde for mange feil, og kan i ytterste konsekvens bidra til å ta feil beslutninger.

Nettbasert rapportering gir flere muligheter

Tar bedriften i bruk nettbaserte/digitale løsninger for rapportering, får alle bedriftens ansatte tilgang på sanntidsrapporter og nøkkeltall. Dette er også tilgjengelig på mobile flater, noe som igjen bidrar til å engasjere den enkelte ansatte i mye større grad. Det finnes mange ulike rapporteringsverktøy som brukes for å håndtere og visualisere dataene. Mange løsninger kommer med standardiserte nøkkeltall og er i dag såpass fleksible at du selv kan angi og filtrere KPI-er etter behov og interesse, uten ekstern konsulenthjelp.

Tips for å komme igang

  • Undersøk hva som finnes i den plattformen dere benytter idag.
    – er det gode innebygde verktøy som er tilgjengelig?
  • Ta i bruk rapportering som også støtte mobile flater
  • Bruke enkle visualiseringer som engasjerer

Power BI og Sumango, en knallsterk løsning

Power BI er en løsning for å analysere og dele data fra ulike kilder i en og samme løsning. Power BI dashbord gir deg en «360-graders visning» for bedriftens brukere med alle de viktigste beregninger på ett sted. Oppdatering skjer i i sanntid og er tilgjengelighet på alle de ulike enhetene. Med ett klikk kan brukere utforske data bak dashbordet ved hjelp av intuitive verktøy som gjør det enkelt å finne svar. Å opprette et dashbord er enkelt. Det finnes over 50 tilkoblinger mot populære forretningsprogrammer, komplett med forhåndsdefinerte oversikter laget av eksperter som hjelper deg komme i gang raskt. Les mer her…..

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om Sumango sine løsninger, tar du kontakt med oss enten gjennom kontaktskjema under. Eller du kan møte oss i sosiale medier som Facebook eller LinkedIN. Ønsker du å prate med oss, ringer du oss på 40 47 30 30.

* Kilde: Visma Digital Index 2018

Sumango har Norges mest fornøyde brukere

Sumango er kåret til å ha de mest fornøyde brukerne

I undersøkelsen ble respondentene bedt om å gi en rangering av regnskapssystemene basert på hvor fornøyd medlemmet er med egne systemer. Skalaen går fra 1 til 6, hvor 1 er svært lite fornøyd og 6 er svært fornøyd. Merk at for å komme med på listen må systemet brukes av minst 5 regnskapsbedrifter og 15 personmedlemmer (begge kriterier må være oppfylt). Sumango topper listen over de mest fornøyde brukerne av regnskapssystemer i konkurranse med de store aktørene i markedet.

RegnskapNorge teknologiundersøkelse 2018

Årets teknologiundersøkelse fra Regnskap Norge

Fredag 9. november mottok 5 341 personmedlemmer e-post med invitasjon om å delta i årets teknologiundersøkelse. Den ble besvart av totalt 1 442 respondenter i løpet av perioden frem til tirsdag 20. november. Dette tilsier en responsrate på 27 prosent. Totalt antall besvarelser kan dekomponeres i 975 ordinære brukere, og 467 daglige ledere med rettigheter til å avgi svar på vegne av regnskapsbedriften.

I tillegg til datainnsamlingen i undersøkelsen var det innhentet noen faktaopplysninger om regnskapsbedriften i forkant. Herunder utvalgte regnskapsposter fra årsregnskapet 2017, og informasjon om antall oppdragsgivere i regnskapsbedriften. Disse opplysningene ble lastet opp som bakgrunnsvariabler og automatisk kjedet sammen med besvarelsen til daglig leder i regnskapsbedriften. Vi vurderer datagrunnlaget til å ha god statistisk utsagnskraft, men tar forbehold om at det kan være feilmarginer knyttet til resultatene.

Kilde: Regnskap Norge – teknologiundersøkelse

Sumango Direktebetaling – ny og enklere betalingsløsning

Direktebetaling til bank gjør jobben for regnskapsføreren enklere. Den siste tiden har vi jobbet mye med å forenkle arbeidsoppgavene til regnskapsføreren på betaling. En stor del av tiden til regnskapsfører går med til å avstemme bank, betale i bank, finne avvik og kontrollere. Dette har vi gjort noe med! Med vår nye bankløsning slipper du å logge deg inn i bank for å godkjenne betalinger. Du jobber med betalingen(-e), filtrerer og sorterer i Sumango før du sender betalingen(-e) til bank.Vi støtter alle banker og du kan selvfølgelig betale i alle valutaer. Betaler du i valuta, er det også automatikk med hensyn til beregningen av agio/disagio.

Les mer…..

Sumango Lønn – enklere for regnskapsføreren

En viktig og stor del av regnskapsførerens arbeidsoppgaver omhandler lønn. I dag er det slik at mange bedrifter/klienter setter ut lønnskjøring for sine ansatte til sin regnskapsfører. Det er mange grunner til at man velger å outsource arbeid med, i og rundt lønn. Lønn er vesentlig, ikke bare er det en stor kostnad for bedriften – det er også viktig for den enkelte ansatte at lønn kommer på riktig tid, med riktig beløp, riktig skatt, riktig tillegg osv. osv. Å ha kontroll på lønnskostnaden er vesentlig for en bedriftseier, bruk derfor regnskapsføreren til dette arbeidet.

Les mer….

Kunstig intelligens endrer verden – digitale sjumilssteg

Et nødvendig løft for Norge

Den teknologiske utviklingen har tatt enorme skritt de siste ti årene. Fremover vil skrittene erstattes av sjumilssteg med ny teknologi og kunstig intelligens.

«Ingen kan si sikkert hvordan morgendagen blir, men vi vet at den vil preges av to viktige trender som smelter sammen – skyløsninger og kunstig intelligens. Verktøyene vi nå er i ferd med å skape er så kraftige, annerledes og nyskapende at de kan snu opp-ned på grunnleggende rammeverk i samfunnet. Disse endringene må styres til fellesskapets beste for at den nye teknologien skal få aksept og brukes i samfunnet. Vi trenger altså nye datasuperkrefter for å utnytte potensialet utviklingen, men superkrefter må styres.»

– Kimberly Lein-Mathisen, Adm. Direktør Microsoft Norge

En enklere hverdag med kunstig intelligens

Kunstig intelligens gjøres stadig mer tilgjengelig for alle. I løpet av de 20 neste årene vil intelligente maskiner bistå oss i hverdagen på en måte som kan være vanskelig å fatte i dag, men som vi vil ta for gitt i 2038. Innholdet i hverdagsrutinene til folk flest har endret seg lite fra 1998 og fram til i dag. Vi våkner, oppdaterer oss på nyheter, reiser til jobben og deltar på møter. Mange av oss pleier vennskap, oppsøker helsepersonell ved behov og kobler av med fritidsaktiviteter.

Nye utfordringer Det er fascinerende å se hvordan teknologi har endret måten vi lever og jobber på i løpet av kun 20 år. Skytjenester og kunstig intelligens gjør oss i stand til å bruke tiden vår bedre, være mer produktive og kommunisere mer effektivt. Om få år vil mange dagligdagse og repetitive gjøremål håndteres automatisk. Dermed kan vi bruke vår tid og enorme datamengder til å gjøre store framskritt innen områder som helse, undervisning, jordbruk og transport. Men parallelt med fremskrittene følger komplekse spørsmål og bekymringer. For hvordan sørger vi for at teknologien blir et gode for alle, og hvordan reguleres en utvikling som ofte ligger i forkant av eksisterende lovverk?

Microsoft har skrevet en folder som tar for seg punkter ved kunstig intelligens som vil endre verden. Ønsker du å lese mer, så kan du laste ned informasjon fra Microsoft.

Ønsker du å vite mer om våre løsninger, ta kontakt med oss idag !

 

 

 

Hva er lovkravet GDPR og hva vil det si for din ERP løsning?

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation (GDPR), og er et lovverk vedtatt av EU med formål å styrke alle EU-borgeres personvern. GDPR er gjeldende for Norge fra 20.07.2018, og erstatter EU Data Protection Directive 95/46/EC. GDPR pålegger eiere av persondata (virksomheter) å håndtere disse data på visse måter. Den pålegger systemleverandører å tilrettelegge sine systemer slik at håndtering av data kan skje i henhold til regelverket. Det som kreves av systemet er at det er tilrettelagt slik at det er mulig å oppfylle kravene. Tilslutt er det virksomheten selv som må påse at reglene blir fulgt.

4 steg for GDPR

Identifiser

Hvilke personlige data har du, og hvor lagres de?

Administrer
Kontroller hvordan data registreres og brukes

Beskytt
Etabler sikkerhetsrutiner som forhindrer, oppdager og responderer på sårbarhet

Rapporter
Behandle dataforespørsler og rutinesvikt og sørge for påkrevd dokumentasjon

Hvordan kan NAV hjelpe deg i denne prosessen?

Identifiser

Microsoft lanserte i April en ny oppdatering som en såkalt client build til NAV 2015, 2016, 2017 og 2018. Denne inneholder ny funksjonalitet for å klassifisere feltene i NAV i henhold til krav i GDPR. Løsningen krever en klient oppgradering av ditt Dynamics NAV system.

I denne medfølger foreslått klassifisering av alle standard felter i løsningen. Du vil få mulighet for å endre klassifiseringen og for å tilføye tilpassede felter du som eier av systemet har i din lokale løsning. Det er også verktøy for eksport og import av denne informasjonen til Excel. Selv om det ligger foreslått standard klassifisering kan ikke Microsoft eller vi i Oseberg/Sumango vite hva du og dine brukere faktisk skriver i feltene. Det er derfor systemeiers ansvar å gjennomgå at sensitivitets nivået på feltene stemmer med hva dere faktisk legger inn av data. Denne informasjonen skal brukes både som en guide til hvilke type data dere kan legge i feltene, samt kunne rapportere hvilke sensitive data som er lagret.

Administrer

Virksomheten må ha retningslinjer for hva som skal registreres hvor, og hvem som skal kunne gjøre hva. Her kan NAV hjelpe dere og styre hvem som for eksempel kan endre visse data i systemet. Hva som blir skrevet i hvert felt må retningslinjer fortelle og de ansatte respektere.

Beskytt

For å beskytte personlig data skal man også påse at data er lagret sikkert. Det sikrer NAV ved bruk av kryptering og personlig tilgangskontroll. Du kan også sette opp data logging for å se hvem som har gjort hva med hvilke data. Endringslogg er en standardfunksjon i NAV.

Rapporter

Dersom det kommer en forespørsel på hvilke data som er registrert på en person, skal man kunne sende en rapport på dette i ett vanlig format (slik som CSV eller XML) slik at personen kan kontroller hva som er registrert. Man skal også kunne endre eller slette data dersom personen ønsker dette, men merk at andre lover kan trumfe GDPR slik som Bokføringsloven, kassaloven etc. Eksport, endring og sletting av persondata blir lettere når du har foretatt klassifiseringen og vet hvor du har lagret ulike data. Oseberg kan være behjelpelige med å tilpasse rapportering til ditt behov.

Hva er sensitiv data?

Din bedrift er med andre ord pålagt å følge GDPR direktivet som trer i kraft.

Du må oppdatere rutiner for hva og hvordan man registrerer sensitiv informasjon og bevisstgjøre dine medbrukere.
Du må ta stilling til hvordan du skal Identifisere sensitiv data i systemet. Der har du tre valg per i dag

1. Lag din egen oversikt, for eksempel Excel, over hvilke tabeller\områder i NAV hvor du har sensitiv data og hvilke felter det gjelder og sørg for å vedlikeholde denne ved endringer.

2. Vårt morselskap, Oseberg Solutions AS, utvikler en løsning som lar deg utføre og vedlikeholde klassifiseringen som et skjermbilde og holde oversikten rett i din NAV versjon foreløpig i påvente av neste gang du skal oppgradere. Dette vil være en funksjon vi installerer i din NAV base og du vil få opplæring i bruk av løsningen. Du som er på skyløsning med Sumango og Dynamics NAV trenger ikke å tenke på oppgradering.

3. Gjør en oppgradering: enten full NAV oppgradering eller en klientoppgradering og få med det alle tilpasninger Microsoft har gjort i sin siste release. (Klientoppgradering: NAV serverinstallasjon må konverteres opp. Ny versjon av NAV applikasjon må installeres på server. Dretter må man installere ny klient på maskinen til alle brukere).

 

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe!

SAF-T når kommer dette?

SAF-T er en forkortelse for «Standard Audit File – Tax» og er et lenge varslet format som alle systemer må støtte. Skattedirektoratet med flere har jobbet i mange år med å definere og vedta dette. Lovpålagt krav er nå endelig satt til første pliktige rapportering for 2020.

Hva er SAF-T?

SAF-T er en forkortelse for  «Standard Audit File – Tax», og er en ide som ble introdusert i 2010 som en ønsket standard for å forenkle dataflyt mellom ulike systemer. Samt underliggende også forenkle effektiv gjennomføring av bokettersyn og etter hvert forenkle brukerens rapportering til myndighetene av pliktig informasjon. Det siste kom på banen etter hvert som også Skattedirektoratet ble med på å utforme SAF-T standarden. Denne løsningen vil nå  komme, også omtalt under det utvidede beskrivelsen definert som «pliktig gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger». Oppbevaringsplikten vil bli enklere da en standarden vil tilfredsstille oppbevaringsplikten av de bokførte opplysningene. Selvfølgelig forutsatt at filen kan produsere spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering.

Når vil SAF-T innføres i Norge?

Først ti år etter arbeidet ble påbegynt i 2010 vil nå SAF-T (Standard Audit File – Tax) bli pliktig for alle systemer. Første lovpålagte krav vil være etter første pliktige rapportering utført i 2020.

Ved et varslet bokettersyn skal regnskapssystemet samle relevante bokførte opplysninger fra databasene, strukturere dette i en SAF-T-fil og sende over filen for innlesning i Altinn. Deretter distribueres filen videre til Skattedirektoratets analyse- og kontrollverktøy for gjennomføring av bokettersynet.

Hva skal SAF-T brukes til?

Skattedirektoratet mener at standarden også på sikt kan erstatte dagens rapporteringsform med skatte- og avgifts meldinger. Skattedirektoratet ser for seg i fremtiden periodiske innleveringer av SAF-T-filer som erstatning for den tradisjonelle rapporteringen.

Kort sagt inneholder dagens versjon av SAF-T-filen hovedbok og kunde- og leverandørspesifikasjoner samt data om den bokføringspliktige avsenderen. Filen inneholder alle transaksjoner for regnskapsperioden det rapporteres på. Skattedirektoratet har med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-8 fastsatt innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form.

Det ligger også i mellom linjene at en slik standard vil gjøre det mulig å lese historikk og data fra ett regnskapssystem til et annet i mye større grad enn man kan i dag.

Vil SAF-T endre din bokføringshverdag? 

SAF-T skal ikke påvirke hvordan bokføringen skjer. Måten du bygger opp kontoplanen, gjennomfører konteringer og de koder du benytter i systemet for å produsere Skattemelding MVA trenger ikke endres. Det som må gjøres er å mappe kontoplan du bruker til standard kontoplan, og MVA-koder du bruker til standard MVA-koder. Det vil være en egen måte å utføre dette oppsett i systemet.

Hvem løser SAF-T? 

Nå som SAF-T standarden endelig er vedtatt i sin helhet og kravene er ferdig utredet er systemleverandørene i gang med å ferdigstille funksjonaliteten. Microsoft jobber med dette for Dynamics NAV og garanterer å være klar før den lovpålagte endringen trer i kraft.

Du som bruker av systemet har ansvar for å, med innspill fra sin systemleverandør å sette opp Kontoplan og MVA-koder korrekt.

Les mer på Skattedirektoratet sine hjemmesider eller du kan lese mer her.

Har du spørsmål? Nøl ikke med å ta kontakt med oss!

 

 

VALG AV IT-SYSTEMER

Alle kassesystem må være oppgradert i løpet av 2018

KASSASYSTEM LOVEN stiller nye krav

Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et kassasystem som tilfredsstiller de nye lovkravene.

Den nye kassasystemloven med forskrift trådte i kraft for leverandørene 1. januar 2017, og stiller krav om at alle nye kassasystem som selges, leies eller lånes ut, følger det nye regelverket.

For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende system, fikk bokføringspliktige bedrifter to år på å oppgradere sine kassasystem. Du som driver med kontantsalg bør gjøre deg kjent med de nye lovkravene. Et godt råd er å kontakte systemleverandøren og forhøre deg om ditt eksisterende kassasystem kan eller skal oppgraderes i 2018. Hvis det ikke er mulig, må bedriften kjøpe eller leie et nytt system til å registrere og dokumentere kontantsalg.

FRA 2019 MÅ ALLE KASSASYSTEM VÆRE PRODUKTERKLÆRT

Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillatt å benytte kassasystem som tilfredsstiller lovkravene, og som er utstyrt med en produkterklæring fra leverandøren. På skatteetaten.no finner du en oppdatert liste over de leverandørene som har produkterklært sine kassasystem hos Skatteetaten.

Les hele artikkelen, som er levert av Regnskap Norge.

I Sumango gjør vi integrasjoner mot ulike typer kassasystemer. For regnskapsføreren er integrasjon mot kunden/klientens kassasystem viktig for å sikre kvalitet på regnskapet som leveres. Det er også tidsbesparende for regnskapsføreren at omsetning kommer direkte inn i regnskapssystemet.

Ønsker du å vite mer om våre løsninger? Ta kontakt med oss slik at vi kan sette opp en gjennomgang med deg og dine kolleger. Vi treffer deg gjerne på din adresse, eller vi kan gjennomføre ett webmøte.

Og du, med Microsoft og Sumango sine løsninger har du støtte for alt din virksomhet trenger for å være effektiv. Vi leverer komplette løsninger fra Office365 (word, outlook, powerpoint +++), Power BI, Dynamics NAV, Dynamics 365 Sales osv.. Alt for å hjelpe din virksomhet inn i den digitale verden.

KONTAKT

Ta kontakt med oss idag og se hvilke fordeler du kan få med vår løsning, som er bygget på, i og rundt Microsoft sin plattform. Alltid tilgjengelig uansett hvilken enhet du jobber på!