Nyheter

Sticos oppslag integrert med Sumango

Sumango er integrert mot Sticos oppslag, hvor man enkelt kan søke etter fagartikler, standarder, endringer i lovverk, dommer, brev/uttalelser osv.

Budsjettering i Sumango – kom igang på få minutter

Enkel budsjettering i Sumango. Bruk under 10 minutter på å sette opp nytt budsjett