Raskere og mer effektiv regnskapsføring

Det foregår for tiden en revolusjon i regnskapsbransjen som medfører store strukturelle endringer. Den nye hverdagen for dagens bedriftsledere krever økt fokus på kjernevirksomheten, og at en stadig mindre del av ressursallokeringen tilfaller administrative oppgaver. Denne utviklingen innebærer høyere forventninger til regnskapsfører og det som en gang var en futuristisk utopi med automatiserte prosesser og skybaserte forretningsløsninger er nå hverdagen. Vi kan derfor tilby alle våre kunder et fremtidsrettet regnskapssystem som sikrer trygg og pålitelig leveranse av regnskaps- og lønnstjenester. Vi er opptatt av å tilby fleksibilitet og faglig kvalitet med fokus på proaktivitet, kundedialog og rådgivning. Nedenfor presenterer vi et knippe av fordelene ved å velge Sumango.

Betalingsløsninger

Manglende utbetalinger til leverandører medfører både kostnader og uenigheter, men med Sumango trenger du ikke bekymre deg for at fakturaene dine ikke blir betalt til forfall. Fra SUMANGO kan regnskapsfører enkelt ta ut en remitteringsfil som importerers i nettbanken eller betales direkte fra konto. Det eneste du som kunde av regnskapsbyrå trenger å gjøre, er å godkjenne betalingen(-e). Du slipper å holde oversikt over hvilke fakturaer som skal betales når, og du unngår å betale forsinkelsesrenter og salærer på grunn for sene betalinger.

Enkel fakturahåndtering

Med Sumango har du alltid tilgang til bedriftens regnskap – når som helst og hvor som helst. Med SUMANGO er fakturahåndteringen gjort enkel og effektiv. Dine leverandører kan enkelt sende fakturaen direkte til systemet for godkjenning før de bokføres av regnskapsfører. Tolking av inngående fakturaer gjøres av systemet, kontering til riktig konto gjøres av systemet – kostnadsføringen kan gjøres meget effektivt og korrekt!

Effektiv utfakturering

Utgående fakturaer kan sendes direkte fra systemet via e-post (som PDF) eller EHF (Elektronisk Handelsformat). De utgående fakturaene bokføres automatisk i regnskapet slik at det ikke påløper noe dobbeltarbeid i faktureringsprosessen. Innbetalingene fra kunder registreres enkelt i regnskapet ved å importere betalingen(-e) fra banken. Således er det enkelt å holde oversikt over utestående fordringer og risikoen for menneskelige feil minimeres.

Enkel integrasjon av støttesystemer

SUMANGO kan enkelt integreres med støttesystemer du måtte trenge i din virksomhet. Avhengig av hva virksomheten driver med er du mulig å integrere blant annet nettbutikk og kasseløsning slik at alle ledd i virksomheten kommuniserer og du slipper unødvendig og tidkrevende dobbeltarbeid.

Bedre arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsbyrå

Med regnskapet i skyen og i samarbeid med en fremtidsrettet regnskapsfører kan din bedrift oppnå en bedre og mer effektiv arbeidsdeling. Bedriften kan eksempelvis føre dagsoppgjør og utfakturere direkte fra systemet selv og regnskapsfører kan ved noen raske tastetrykk bokføre arbeidet. Effektivt samarbeid sørger for dypere innsikt og danner mulighet for langsiktige partnerskap.

Anleggskartotek i system

Med vår skybaserte forretningsløsning, SUMANGO, har du anleggskartoteket integrert i regnskapssystemet. Her har du full oversikt over tilganger, avganger og avskrivninger uten å være avhengig av å ajourholde og avstemme et eksternt anleggskartotek. Alle avskrivninger bokføres enkelt ved hjelp av noen få klikk.

Automatiske periodiseringer

Manuell periodisering av kostnader og inntekter er ofte tidkrevende og omstendelig arbeid, og det kan være utfordrende å holde oversikten. I SUMANGO kan man enkelt foreta automatiske periodiseringer og ta ut brukervennlige rapporter som sørger for at selskapet har full kontroll på forskuddsbetalte kostnader og forskuddsfakturerte inntekter. Dette forenkler avstemmingsarbeidet betraktelig og sikrer at regnskapet til enhver tid gir et korrekt økonomisk bilde av virksomheten.

Avanserte funksjonalitet for innkjøp og varelager

SUMANGO er også tilrettelagt for virksomheter som krever avansert funksjonalitet for innkjøps- og lagerstyring. Her er det mulig å få til en effektiv arbeidsdeling med regnskapsfører i forbindelse med ordre og mottak. Du har full kontroll på lagerstatus og lokasjoner.

Regnskaps i skyen

Med et nettbasert regnskapssystem i skyen får du full oversikt over den økonomiske utviklingen, enten du er på hytta, hjemme eller på kontoret. Alle data er alltid oppdatert og du vil ha tilgang til viktige regnskapsrapporter som for eksempel resultat- og balanseoppstilling, åpne poster og finanskontoutdrag. Rapportene kan enkelt eksporteres til Excel for videre behandling og analyser. Administrasjon og styre får dermed muligheten til å sørge for at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er under betryggende økonomisk oppsyn og kontroll. Les mer om valg av forretningssystemer i skyen her.

Lavere IT-kostnader

Det er slutt på tiden med manuelle backup rutiner og omfattende IT-kostnader. Med SUMANGO trenger du kun tilgang til internett for å få tilgang til regnskapet. Backup foretas automatisk og dine data lagres trygt i skyen. Dette medfører lite behov for fysisk oppbevaring av regnskapsmateriale og lavere IT-kostnader da du som kunde kan gjøre mye på egenhånd.

Regnskapsrevolusjonen trenger de klokeste hodene

Regnskapsrevolusjonen frigjør ikke bare ressurser for din bedrift, men også for oss. Mange regnskapsbedrifter består av store team av autoriserte regnskapsførere, registrerte revisorer, siviløkonomer og erfarne økonomikonsulenter. Disse har lang erfaring på tvers av bransjer og medarbeidere som innehar spisskompetanse innenfor regnskap, lønn og rådgivning. Med smarte løsninger og godt samarbeid sikres lønnsomhet i din bedrift. De som tør å være en fremtidsrettet regnskapsfører som ser bak tallene og kan være en sparringspartner på en rekke områder utover de tradisjonelle regnskapsoppgavene, vil vinne i tiden fremover. Vil du være med på å forme den pågående regnskapsrevolusjonen?

Ønsker du å vite mer om våre produkter og tjenester, ta kontakt med oss i skjemaet under – så setter vi mer enn gjerne av tid for en god diskusjon!

Send oss en mail, og vi kontakter deg så snart vi kan!

3 + 3 = ?