Utkontraktering og merkedag

Skyen – til glede og besvær også for ditt regnskap ?

Skyen – er den bare til privat bruk, eller skal også ditt regnskap flyttes ut i skyen?

De aller fleste systemleverandører til regnskapsbransjen er enten i skyen allerede, er i ferd med å fase ut eldre systemer til fordel for nye skyløsninger (hybridløsninger), eller har planer om fornyelse av hele plattformen sin til skybasert løsning. Eldre teknologi basert på drift på lokal PC eller klient/tjener-løsninger er således i ferd med å fases ut ganske raskt. Regnskapsbedrifter som skal bytte regnskapssystem vil fremover måtte tenke seg godt om hvis de skal velge en løsning som ikke er skybasert. Det er argumenter for og imot skyløsninger, men det er overveiende fordeler med skybaserte løsninger.

Regnskap Norge har en artikkel om «Regnskap i skyen» – Sumango har løsningen for ditt regnskapsbyrå. Med nettbasert regnskap får ditt regnskapsbyrå og dine klienter full oversikt over den økonomiske utviklingen.

Sumango er en enkel, sikker og fleksibel regnskapsløsning som kan brukes når som helst, hvor som helst.

Les hele artikkelen fra Regnskap Norge her !