regelendringer

Regelendringer fra 01. januar 2018

Regelendringer fra 01. januar 2018

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer innenfor Finansdepartementets ansvarsområde. Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2018 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, Statens pensjonsfond og finansmarkedene.

Finansdepartementet har omtalt noen viktige regelendringer som gjelder fra 1. januar 2018. Regnskap Norge gjengir et utdrag av oversikten – les mer på Regnskap Norge sine hjemmesider.