Regnskapsbransjen er i endring. En av de store utfordringene å forholde seg til, er IT-kostnadene forbundet med systemløsningen(-e) man velger. Det er uten tvil viktig å ha god kontroll på dette, og man må velge system som gir en forutsigbarhet relatert til kostnadene. I en tid hvor regnskapsbyrået blir utfordret på sine tradisjonelle prismodeller, er en av flere viktige gevinster (1) ved valg skybaserte regnskapsløsning at man kan få reduserte IT kostnader.

Bedre økonomi og lønnsomhet i regnskapsbedriften – reduserte it kostnader!

Har man kontroll på utgiftene knyttet til IT løsninger, vil dette være en stor gevinst å hente ut når man velger riktig løsning. Regnskapsløsningen skal ikke bare ha riktig funksjonalitet, vel så viktig er kostnadene knyttet til løsningen. En ting er selve systemløsningen, som gjerne betales som en fast pris pr. bruker. En annen ting er kostnader forbundet med nedetid og tilgjengelig. Har systemet mye nedetid, eller er det lite tilgjengelig, er dette kostnader som ikke er enkle å måle.

Systemer med høy oppetid, gir fornøyde ansatte, fornøyde eiere, fornøyde kunde – kort sagt, bare fornøydhet og reduserte it kostnader.

Kundens betalingsvillighet har økt

Ved at kunden og regnskapsfører jobber i samme løsning, alltid oppdatert, alltid tilgjengelig uansett hvilken enhet du jobber på, oppleves positivt! Kundens villighet til å betale for system har økt, og dette gir også bedre økonomi i regnskapsbedriften. Regnskapsbedriften har ofte tilbudt tilgang til system, uten å «kunne» ta seg betalt. Dette er i endring, som kunder av regnskapsbedrifter er man nå mer villige enn noen gang til å betale for disse tjenestene.

Dersom regnskapsbedriften i tillegg kan tilby sine kunder å jobbe i samme system som seg selv, gir dette bedre opplevelser, reduserte IT kostnader, mer fornøyde ansatte, mer og flere fornøyde kunder.

Økte honorarer per oppdrag

Ved å tilby flere nye tjenester til kunden, vil honoraret per oppdrag kunne øke. Økte honorarer vil kunne resultere i bedre økonomi for den enkelte regnskapsbedrift. Dersom man velger riktig plattform, finnes det mange muligheter til å øke sine honorarer på «andre tjenester» enn tradisjonell regnskapsførsel. Muligheten for å måle alle oppdrag mot kundeavtaler er standard i vår løsning. Det er med andre ord alle muligheter til å følge opp kunden også. Trenger ikke egne løsninger for å måle egne ansattes produktivitet målt opp mot kundens avtaler.

Ønsker du å høre mer om vår løsning, fyll inn skjemaet under og vi kontakter deg for en uforpliktende prat og presentasjon av løsningen.

(1)Kilde; Regnskap Norge sin brukerundersøkelse, publisert 30. oktober 2017.

Send oss en mail, og vi kontakter deg så snart vi kan!

3 + 5 = ?