Derfor lønner det seg med et dynamisk regnskapsprogram

Ett regnskapsprogram i skyen

Over 110.000 virksomheter bruker i dag Microsoft Business Central. Sumango har gjort løsningen så enkel at det holder for kundene å ta bilde av fakturaen for å laste den inn i regnskapsprogrammet.

Sumango er en Microsoft Business Central-løsning for regnskapsbyråer og kundene deres. Løsningen har informative rollebaserte skjermbilder, som er intuitive og enkle å forstå for brukerne av programmet.

Under overflaten i programet finnes det imidlertid en langt mer avansert funksjonalitet og data som bør tilfredsstille de mest krevende brukerne. Har man ambisjoner om hurtig vekst, kan et dynamisk regnskapsprogram være helt avgjørende for å holde kontroll på økende kostnader og voksende inntekter.

Ekte ERP system i skyen

Enterprise resource planning (ERP) er den internasjonale betegnelsen på programvare som støtter opp om produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Systemene kjennetegnes av at de inneholder løpende oppdaterte data, felles database og et enhetlig brukergrensesnitt på tvers av moduler og plattformer.

Sumango har laget en enkel og fleksibel løsning som alltid er oppdatert. Det er en sikker skyløsning uten skjulte kostnader. Gode ERP-løsninger bidrar til store forbedringer i en virksomhets måloppnåelse, produktivitet og kvalitet.

Unødvendig dobbeltarbeid fjernes, og det gir et grunnlag for bedre avgjørelser fra beslutningstakerne i virksomheten. Korrekt informasjonsflyt på tvers i organisasjonen kan være helt avgjørende for å foreta de rette avgjørelsene kjapt og effektivt.

Får sin egen portal

Ved å kombinere Office 365, Sharepoint online og Microsoft Business Central får regnskapsbyråer og kunder tilgang til sin egen unike portal hvor nyhetsbrev, informasjon og rapporter kan legges ut.

Kundene kan gjøre store deler av jobben selv, dét gir også en mulighet for regnskapsbyrået til å skaffe seg flere og større kunder

Med Sumango kan leverandørene for eksempel sende fakturaene direkte til systemet og kundene kan godkjenne fakturaene – uansett hvor de er – hjemme, på farten eller på kontoret. Tyngre regnskapsmateriale blir dermed lett tilgjengelig, og man kan skrive ut fysiske eksemplarer helt etter eget behov.

Husk på følgende ift nettbaserte regnskapsprogram:

  • Du må være tilkoblet internett for å bruke programmet
  • Leverandøren tar ansvar for sikkerhetskopiering gjennom nettskyen
  • Flere brukere kan ha tilgang til systemet – MEN:
  • Viktig å finne ut hvilke personer som skal være involvert i regnskapsføringen og tilgang til ulike data og rapporter
  • Man slipper å sende rapporter ut på epost
  • Regnskapsprogrammet kan brukes på mange ulike plattformer (pc, mac, smarttelefoner, nettbrett, etc.)