Superenkel rapportering med Sumangos løsning

Basert på Microsoft Dynamics NAV har Sumango utviklet pakker med rapporter som kan overføres med få klikk til andre Office-programmer.

Se for deg en pakke med brukervennlige og lett tilgjengelige løsninger som er skreddersydd for ditt marked, designet til din virksomhets størrelse og utviklet for å skape vekst.

Rapporteringen går garantert da mye lettere, fordi det rett og slett er enkelt å dele informasjon umiddelbart.

Microsoft Dynamics NAV er en fullstendig integrert ERP-løsning, som bygger bro mellom deg og samarbeidspartnerne dine. Sumango har utviklet komplette rapportpakker fra regnskapsfører til kunde, basert på Microsoft Dynamics NAV.

Det gjør rapporteringen til dine kunder rask og enkel. De viktige dataene kan med svært få klikk overføres direkte til PDF, Excel eller Word.

Puslespill
Regnskapsføreren og kundene kan bygge egne rapporter i kontoskjema. Rapportering og budsjettering kommer til å bli både enklere og lettere tilgjengelig for brukerne av systemet.

Kontoskjemafunksjonalitetene i Microsoft Dynamics NAV kan gjøres tilgjengelig for alle medarbeiderne, eller kun et fåtall. Du kan også skille på størrelse og viktighet av de ulike kundene.

Virksomheter er svært ofte ute etter differensiering av informasjon og inndeling i ulike tilgangsnivåer ift rapporter. Forskjellige kombinasjoner av filtre og visninger i Microsoft Dynamics NAV åpner for å få vist og analysert data raskt og fleksibelt.

Full kontroll
I rapportene er det menyer med nedtrekksfunksjonalitet, slik at du får tilgang til underliggende data helt ned på bilagsnivå. Dette gir sporbarhet og full kontroll på rapportene.

Microsoft Dynamics NAV har i tillegg mange standardrapporter i de ulike modulene i systemet som kan benyttes. Det er alltid viktig at rapportene er av høy kvalitet og at man er sikre på at feilprosenten i rapporteringen er redusert til et minimum.

Gode rapporteringsrutiner gjør hverdagen enklere fordi:

  • Du kan administrere din egen kontantstrøm og bankaktiviteter.
  • Du kan enklere holde styr på dine kampanjer, salgsmuligheter, kontrakter, kontakter og potensielt salg.
  • Du kan få synlighet og analyser i sanntid for å holde styr på prestasjoner og skaffe seg kontroll og innsikt
  • Du kan selv holde styr på og administrere alt fra produksjon via ressursbruk til dine egne ordre
  • Enklere å opprettholde god prosjektstyring