Sumango Lønn

Med Sumango lønn kan man beregne og kjøre lønn for alle ansatte, både innleide og faste. 

Lønn i Sumango er nå en egen modul. Sumango Lønn er ett fullt integrert lønnssystem til Microsoft Business Central. Systemet kan håndtere alle parametere av lønnsutbetaling i store, mellomstore og små virksomheter.

Enkelt å overføre data fra eksterne systemer
Det baserer seg på en modulbasert, windowsbasert standardløsning som er tett integrert med Office-programmene. Det er derfor enkelt å overføre data til regneark (Excel) eller standard tekstbehandlingssystem (Word) med enkle klikk.

Brukertilgangen styres enkelt pr. bruker. Alle modulene av Sumango og Business Central benytter samme database og tabeller. Er data opprettet i én modul, vil de umiddelbart kunne anvendes i de andre. Dermed unngår man dobbelregistrering av data, og endringene er øyeblikkelig tilgjengelig i alle systemer.

Velkjente bilder og begreper
Skjermbildene i lønnssystemet er velkjente for de fleste og en rekke funksjoner er adoptert fra Office-produktene. Begreper som forespørsel, filter etc. kjennes igjen og effektiviserer bruken av systemet.

De åpne standardene gjør det uproblematisk å integrere lønnssystemet med tidsregistrering og andre HR-systemer. Under lønnskjøring kan finanstransaksjoner bokføres direkte, og man slipper dermed å importere grunnlag fra lønn til finans. Dermed er manuell inntasting av transaksjoner ikke nødvendig.

Flere konkrete fordeler ved lønnssystemet
Her er flere fordeler du får med Sumango Lønn:

Komplett ferieregnskap
Oversikt over automatisk oppsparing av feriedager/timer, valgfrihet mellom avvikling av dager/timer, samt til enhver tid korrekt utbetaling av feriepenger. Det blir dermed en enkel håndtering av et komplisert område, noe som minimerer feil og sparer tid.

Flere lønnskjøringer
En lønnskjøring kan avbrytes og startes igjen et ubegrenset antall ganger. Lønnen kontrolleres og avstemmes umiddelbart. Dermed er ikke korreksjonskjøringer nødvendig, noe som gir bedre kontroll og oversikt. Dessuten unngår man også følgefeil når data sendes videre til banker og offentlige myndigheter.

Lønnsarter kan justeres
Du må ha et sett lønnsarter for å kunne kjøre lønn. Ved første gangs oppstart kan du tradisjonelt importere et standard lønnsartregister, men i Sumango Lønn kan lønnsartene tilpasses av brukeren selv. Dermed sparer man kostnader på konsulentstøtte. Det at brukeren selv kan utføre oppgaven, kan være tidsbesparende.

Automatisk oppsett av bankfiler
Medarbeidernes nettolønn, pensjoner og skatt leses automatisk i en fil ved lønnskjøringene. Dette øker effektiviteten, gir god oversikt og fører til at tastetiden minimeres.