I årsoppgjøret tar du tempen på virksomheten

I årsoppgjøret sjekker man årlig på hvordan det står til med virksomhetens økonomi. Sumango gjør det enkelt å overføre korrekte data til et årsoppgjørsprogram som igjen er viktige bidrag i årsregnskapet.

Enkelt fortalt er årsoppgjøret en bedrifts temperaturmåler, en svært viktig sådan. Det gir en oversikt over virksomhetens økonomiske status og det offisielle regnskapet mot slutten av et regnskapsår. Dette skal ikke bare de ansatte og virksomhetens kunder vite noe om, men også myndighetene.

Årsoppgjør er ganske omfattende. Det skal inneholde resultatregnskap, balanse og årsberetning.

Årsoppgjøret kan deles inn i to hoveddeler:

  1. Den regnskapsmessige
  2. Den skattemessige

I forbindelse med regnskapet må årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning ferdigstilles. Det må gjøres innen seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig og er dermed en av selskapets viktige firmapresentasjoner. Det må inneholde resultatregnskap, balanse og noter.

Det er vesentlig med korrekt informasjon i årsregnskapet, både for din egen virksomhets skyld, og for eksterne interessenter. I tillegg til årsregnskapet må ligningspapirer og aksjonærregisteroppgaver være i orden.

Her kan Sumango hjelpe deg. Med fagkompetanse på området og spesialiserte verktøy (som skybaserte regnskapsløsninger) sørger vi for at formelle krav etterleves og at årsregnskapet og ligningspapirer utarbeides på en effektiv og trygg måte.

Årsberetningen kommer i alle fasonger og må minimum inneholde virksomhetens art, hvor den drives og forutsetningene for fortsatt drift. De fleste virksomheter gjør imidlertid langt mer ut av årsberetningene både i digitale format og på papir.

Alle regnskapspliktige skal utarbeide årsberetning og årsregnskap etter regnskapslovens bestemmelser. De som ikke er regnskapspliktige trenger ikke levere. Det kan for eksempel være enkeltpersonforetak med færre enn 20 ansatte og mindre enn 20 millioner kroner i eiendeler.

Alle næringsdrivende som er skattepliktig til Norge skal levere selvangivelse og næringsoppgave. Fristen for innlevering på papir er 31. mars, mens den elektroniske innleveringen skal skje innen 31. mai.

Husk på følgende:

Årsoppgjør for enkeltpersonforetak
For enkeltpersonforetak skal personlig skatt beregnes i forhold til årsoppgjør. Virksomhet i enkeltpersonforetak lignes med eieren personlig.

Årsoppgjør for aksjeselskap
Aksjeselskap må sende inn årsoppgjør til Brønnøysundregistrene. For aksjeselskap er det pålagt å inkludere årsberetning som beskriver virksomhetens sentrale forhold og indikere hvordan virksomheten ligger an i forhold til blant annet deres finansielle situasjon.

Næringsoppgave i årsoppgjøret
Alle som driver næringsvirksomhet må sende næringsoppgave Næringsoppgaven inneholder hovedposter i resultatregnskapet og balanseregnskapet. Den informerer om overskudd eller underskudd.

Det er dette resultatet skatten beregnes ut ifra.