Produktmoduler

Regnskapet er en vital brikke i alle bedrifter og selskaper. Det er et hjelpemiddel som viser til den finansielle stillingen og økonomiske utviklingen i din bedrift. Et godt og oversiktlig regnskap er svært viktig både internt og eksternt. Vi støtter alle prosesser for effektiv regnskapsførsel, med integrasjoner mot anerkjente 3. partsløsninger fra PowerOffice, Sticos og Maestro. Oppslag mot sentrale registre som f.eks. Brønnøysund for effektiv etablering av nye kunder.
Les mer om hvilke egenskaper Sumangos regnskapsløsning innehar:

  • Derfor lønner det seg med et dynamisk regnskapsprogram

Sumango - Surface Pro