Produktmoduler

Regnskapet er en vital brikke i alle bedrifter og selskaper. Det er et hjelpemiddel som viser til den finansielle stillingen og økonomiske utviklingen i din bedrift. Et godt og oversiktlig regnskap er svært viktig både internt og eksternt. Vi støtter alle prosesser for effektiv regnskapsførsel, med integrasjoner mot anerkjente 3. partsløsninger fra PowerOffice, Sticos og Maestro. Som standard i løsningen er selvfølgelig oppslag mot Brønnøysund for effektiv etablering av nye kunder og / eller leverandører.
Les mer om hvilke egenskaper regnskapsløsningen Sumango har…;

  • Derfor lønner det seg med et dynamisk regnskapsprogram

Sumango - Surface Pro