Et nødvendig løft for Norge

Den teknologiske utviklingen har tatt enorme skritt de siste ti årene. Fremover vil skrittene erstattes av sjumilssteg med ny teknologi og kunstig intelligens.

«Ingen kan si sikkert hvordan morgendagen blir, men vi vet at den vil preges av to viktige trender som smelter sammen – skyløsninger og kunstig intelligens. Verktøyene vi nå er i ferd med å skape er så kraftige, annerledes og nyskapende at de kan snu opp-ned på grunnleggende rammeverk i samfunnet. Disse endringene må styres til fellesskapets beste for at den nye teknologien skal få aksept og brukes i samfunnet. Vi trenger altså nye datasuperkrefter for å utnytte potensialet utviklingen, men superkrefter må styres.»

– Kimberly Lein-Mathisen, Adm. Direktør Microsoft Norge

En enklere hverdag med kunstig intelligens

Kunstig intelligens gjøres stadig mer tilgjengelig for alle. I løpet av de 20 neste årene vil intelligente maskiner bistå oss i hverdagen på en måte som kan være vanskelig å fatte i dag, men som vi vil ta for gitt i 2038. Innholdet i hverdagsrutinene til folk flest har endret seg lite fra 1998 og fram til i dag. Vi våkner, oppdaterer oss på nyheter, reiser til jobben og deltar på møter. Mange av oss pleier vennskap, oppsøker helsepersonell ved behov og kobler av med fritidsaktiviteter.

Nye utfordringer Det er fascinerende å se hvordan teknologi har endret måten vi lever og jobber på i løpet av kun 20 år. Skytjenester og kunstig intelligens gjør oss i stand til å bruke tiden vår bedre, være mer produktive og kommunisere mer effektivt. Om få år vil mange dagligdagse og repetitive gjøremål håndteres automatisk. Dermed kan vi bruke vår tid og enorme datamengder til å gjøre store framskritt innen områder som helse, undervisning, jordbruk og transport. Men parallelt med fremskrittene følger komplekse spørsmål og bekymringer. For hvordan sørger vi for at teknologien blir et gode for alle, og hvordan reguleres en utvikling som ofte ligger i forkant av eksisterende lovverk?

Microsoft har skrevet en folder som tar for seg punkter ved kunstig intelligens som vil endre verden. Ønsker du å lese mer, så kan du laste ned informasjon fra Microsoft.

Ønsker du å vite mer om våre løsninger, ta kontakt med oss idag !

Send oss en mail, og vi kontakter deg så snart vi kan!

3 + 5 = ?