EPSI Rating måler kundetilfredsheten innen ulike bransjer. Det har vi gjort i Norge siden 2002. Hver bransjestudie gir kunnskap om hvordan kundene opplever en leverandør og gir deg viktig informasjon med tanke på videre utvikling av egen merkevare, virksomheten eller tjenestene deres. EPSI Rating gjennomfører rundt 300 000 kundeintervjuer hvert år. Resultatene av undersøkelsene samles i bransjerapporter, og de viktigste resultatene blir alltid offentliggjort.

Hva er resultatet av en bransjestudie?

Bransjestudier gir kunnskap om kundenes mening om bedriften samt hvordan virksomheten ligger an i forhold til bransjen generelt, og eventuelt i forhold til de mest vellykkede aktørene i andre bransjer.

Alle tallene presenteres i en bransjerapport. Her finnes:

  • detaljerte resultater på bransje- og leverandørnivå inkl. åpne kommentarer.
  • Visuell driveranalyse: hva driver kundetilfredshet og lojalitet i organisasjonen og hos konkurrentene.
  • Hva er viktig og hva bør de ulike leverandørene fokusere på.

Med kontinuerlige årsrapporter kan man metodisk jobbe med og forbedre forholdet til kundene.

Regnskap og revisjon – kundetilfredsheten

Studien av revisjon og regnskapsbyråer gjennomføres i mai – juni. Undersøkelsene baseres på telefonintervjuer og måler kundetilfredsheten til de ulike byråene. Resultatene er klare i andre halvdel av juni.

Tidligere målinger har vist at bedriftene jevnt over er meget godt tilfredse med denne typen tjenester. Det er de små bedriftene som er mest fornøyde med tjenestene. Regnskapsbyråene mottar noen flere klager en revisjonsselskapene. Drøyt hver fjerde bedrift oppgir at de har klaget til sin regnskapsfører ila det siste året.

Regnskap og revisjon sammenlignet med andre tjenesteområder i bedriftsmarkedet

Sett i en større sammenheng så presterer revisorene og regnskapsførerne meget godt. Dog så får reisebyråene og ikke minst advokatene enda bedre tilbakemeldinger fra sine kunder.

Tekst og kilder er hentet fra EPSI Norway – bransjestudier