fra føring rådføring attføring

Fra føring til rådføring? – Microsoft’s Shahzad Rana.

Fra føring til rådføring, eller fra føring til attføring? Teknologidirektør i Microsoft, Shahzad Rana, innleder sitt foredrag på Regnskap Norge sitt årsmøte med å snakke om tillit. For å kunne endre må man ha tillit til hverandre – tillit til medarbeiderne. Uten tillit i den digital verden vil ikke endring skje. Videre snakker han om at mennesker tar beslutninger. Med mulighetene teknologien gir kan vi oppnå mer. Gjør komplekse ting enkle! Hjelp kunden med det den trenger hjelp til. Bli med på dennes side av bordet.

Vær kundens partner! Vi har kunnskapen og dataene. Vi må være med og guide kunden slik at denne kan eskalere. Ingen gjør jobben for oss. Analyser kunden. Bruk tallene!

96 % av alle bedrifter i Brønnøysundregisteret har færre enn 19 ansatte. Disse kan vi hjelpe med å vokse.

Les mer om hans meget interessante foredrag her.

Sumango har løsningen for ditt byrå og dine klienter, vår løsning bygger på Microsoft sin plattform.