VALG AV IT-SYSTEMER

Direktebetaling i bank

Kundetilfredsheten er høy til revisjons- og regnskapsbyråene

EPSI Rating måler kundetilfredsheten innen ulike bransjer. Det har vi gjort i Norge siden 2002. Hver bransjestudie gir kunnskap om hvordan kundene opplever en leverandør og gir deg viktig informasjon med tanke på videre utvikling av egen merkevare, virksomheten eller tjenestene deres. EPSI Rating gjennomfører rundt 300 000 kundeintervjuer hvert år. Resultatene av undersøkelsene samles i bransjerapporter, og de viktigste resultatene blir alltid offentliggjort.

Hva er resultatet av en bransjestudie?

Bransjestudier gir kunnskap om kundenes mening om bedriften samt hvordan virksomheten ligger an i forhold til bransjen generelt, og eventuelt i forhold til de mest vellykkede aktørene i andre bransjer.

Alle tallene presenteres i en bransjerapport. Her finnes:

 • detaljerte resultater på bransje- og leverandørnivå inkl. åpne kommentarer.
 • Visuell driveranalyse: hva driver kundetilfredshet og lojalitet i organisasjonen og hos konkurrentene.
 • Hva er viktig og hva bør de ulike leverandørene fokusere på.

Med kontinuerlige årsrapporter kan man metodisk jobbe med og forbedre forholdet til kundene.

Regnskap og revisjon – kundetilfredsheten

Studien av revisjon og regnskapsbyråer gjennomføres i mai – juni. Undersøkelsene baseres på telefonintervjuer og måler kundetilfredsheten til de ulike byråene. Resultatene er klare i andre halvdel av juni.

Tidligere målinger har vist at bedriftene jevnt over er meget godt tilfredse med denne typen tjenester. Det er de små bedriftene som er mest fornøyde med tjenestene. Regnskapsbyråene mottar noen flere klager en revisjonsselskapene. Drøyt hver fjerde bedrift oppgir at de har klaget til sin regnskapsfører ila det siste året.
Kundetilfredsheten

Historisk visning av kundetilfredsheten 2012 – 2018

Kundetilfredsheten

Regnskap og revisjon sammenlignet med andre tjenesteområder i bedriftsmarkedet

Sett i en større sammenheng så presterer revisorene og regnskapsførerne meget godt. Dog så får reisebyråene og ikke minst advokatene enda bedre tilbakemeldinger fra sine kunder.

 

Tekst og kilder er hentet fra EPSI Norway – bransjestudier

 

Offisiell overlevering av NOU om regnskapsførerloven

Merkedag for regnskapsbransjen Regnskap Norge arbeider kontinuerlig med å forbedre og utvikle regnskapsbransjen, både i Norge og internasjonalt. Foreningen er viktig for sine medlemmer, men også viktig for samarbeidspartnere, offentlige etater og andre bransjeorganisasjoner. Merkedag for regnskapsbransjen i Norge er idag 01. juni. I en artikkel publisert på Regnskap Norge sine hjemmesider står det å […]

Nyhet fra Regnskap Norge

KRAVSPESIFIKASJONER VED UTKONTRAKTERING AV SYSTEM- OG DRIFTSOPPGAVER FRA REGNSKAPSVIRKSOMHETEN TIL ANDRE Dette vil hjelpe regnskapsfører å ivareta sitt ansvar på en enkel og oversiktlig måte. Regnskap Norge og systemleverandørene til bransjen tar tak i resultatene fra tematilsynet om IKT fra Finanstilsynet og introduserer kravspesifikasjoner ved utkontraktering av system og drift. Finanstilsynet gjennomførte i 2015 et temabasert […]

SAF-T suse – vi nærmer oss effektiv dataflyt

Tittelen er hentet fra Hans Christian Ellefsen, leder for Teknologi og Innovasjon i Regnskap Norge, sitt innlegg på Regnskap Norge sine hjemmesider om SAF-T.

Etter å ha arbeidet med konseptet siden 2010, har nå endelig Skattedirektoratet kunngjort «Standard for innhold og format ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger».

Les hele artikkelen til Hans Christian her.

Gode løsninger og tilrettelegging av SAF-T

Vi i Sumango er selvfølgelig med i Regnskap Norge sitt IT-Forum. Sammen med Microsoft skal vi sørge for gode løsninger for regnskapsføreren og kunden(-e) til regnskapsføreren. Vår løsning er bygget med fokus på å gjøre regnskapsførerens daglige oppgaver enklere, mer effektive og mer rasjonelle. Samhandling med kunde ved å tilby gode løsninger bygget på Microsoft plattformen gir mange muligheter. Ikke bare er det viktig å ha ett system som fungerer. Systemet må også kunne tilrettelegge for god og effektiv arbeidsflyt, bla. ved å tilrettelegge for nye standarder som SAF-T.

Inviter kunden til dialog og samhandling

Ikke mist kunder, SAF-T, effektiv hverdag!

Som regnskapsfører må du tilby deg og dine tjenester! En viktig faktor for å lykkes i bransjen fremover, er nettopp å tilby tjenester, oppgaver, system og ikke minst kunnskap. Har du en kunde som er i ferd med å se på andre løsninger, og/eller andre byrå – grip den muligheten dette er selv. Du som regnskapsfører må tørre å invitere kunden med til dialog og diskusjon, uten at dere mister fokus på felles mål. Sett dere felles mål, gjør grep på systemsiden, involver kunden i beslutningene og la kunden være med å gjøre jobben.

Er du usikker på hvorfor du skal velge ett system som ligger i skyen? Vi har laget en kort intro til hvorfor du bør benytte deg av skybaserte forretnings- og økonomisystemer. Den kan du laste ned her.

Ønsker du å høre mer om mulighetene med vår løsning, ta kontakt med oss. Enten gjennom kontaktskjema under, eller på sosiale medier som Facebook eller LinkedIN.

 

Dynamics 365 Business Central lanseres

forretningsmuligheter og Business Central

Velg riktig retning med Business Central. Velg retningen som gir deg nye tjeneste- og forretningsmuligheter. En vei med Microsoft!

Lansering av Dynamics 365 Business Central

Microsoft lanserer Dynamics 365 Business Central i 14 land, inkludert våre naboer Danmark, Sverige og Finland. Vi i Norge er ikke med i denne runden, men Microsoft annonserer flere land til sommeren. Forhåpentligvis vil Dynamics 365 Business Central bli lansert i Norge i løpet av 2018.

 

Dynamics 365 Business Central er siste versjon av Dynamics NAV, levert i Azure som en skytjeneste av Microsoft.

Til høsten vil neste versjon av Dynamics NAV også bytte navn til Dynamics 365 Business Central. Det vil være uavhengig om Microsoft eller en forhandler drifter løsningen. Business Central er nemlig nettopp det, en navneendring, for produktet er bare siste versjon av gode gamle Navision.

Vi i Sumango jobber tett med Microsoft, og jobber hardt for å tilby våre kunder gode og effektive løsninger bygget på, i og rundt verktøyene til Microsoft. Vi har vært i skyen med vår løsning i flere år. Samspillet mellom Microsoft sine produktlinjer, fra kontorstøtte til forretningsløsninger blir bare bedre og bedre.

Microsoft ønsker å fjerne de store årlige versjonene som vi er vant til, og vil heller lansere oppdateringer til Dynamics 365 Business Central en gang i måneden, på samme måte vi nå er vant med fra Office 365.

Hva med tilpasningene?

For å få til en slik oppdateringstakt måtte Microsoft tenke nytt, siden dagens kundetilpasninger ligger innlemmet i deres kode. Derfor har Microsoft utviklet Extensions. Dette er en ny måte for oss som partner å programmere systemet på, som ikke griper inn i standardkoden fra Microsoft på samme måte. Det betyr at selve oppgraderingen av standardkoden er lite tidkrevende, mens det bare er de Extensions som berører endret standardkode som må oppdateres for hver nye versjon.

Ønsker du at vi tar kontakt med deg, registrer deg i skjemaet under og vi setter opp ett møte med deg. Om møte er fysisk eller via web, det er opp til deg!

 

Kontantstrøm, eller cashflow – enkelt beskrevet

Å forstå kontantstrømmer inn og ut er nøkkelen til en fremgangsrik virksomhet. Du kan bruke kontantstrøm til å enkelt opprette en prognose på kort sikt som forutsier hvordan og når du forventer at penger skal mottas og betales av bedriften din. Det er viktig for deg å vite at bedriften har nok kontanter til å betale kreditorer og utgifter når de forfaller.

Definisjon av kontantstrøm

Begrepet kontantstrøm brukes til å angi innbetalinger minus utbetalinger i en valgt periode. Det er et anslag over hvor mye penger som du forventer vil flyte inn og ut av bedriften, og det inkluderer prognoseberegnede inntekter og utgifter.

Oversikt over kontantstrøm

Illustrasjonen viser en oversikt over hvordan du kan arbeide med kontantstrøm.

 Du definerer en kontantstrømprognose.
 • Du får kontantstrømprognosekilder fra følgende områder:
  • Finans – Informasjon om likvide midler og budsjetterte inntekter og utgifter i selskapet.
  • Kjøp – informasjon om de gjeldende åpne leverandørkontoer og eventuell prognoseberegnet gjeld fra åpne bestillinger.
  • Salg – informasjon om de gjeldende åpne kundekontoer og eventuell prognoseberegnet mottak fra åpne ordrer.
  • Service – informasjon om åpne serviceordrer.
  • Aktiva – Informasjon om planlagte salg og budsjetterte innkjøp av aktiva.
  • Manuell inntekter og utgifter – administrere manuell inntekter og utgifter og inkludere dem i kontantstrømprognosen.
 • Du bruker en kjørsel til å overføre informasjon fra områdene finans, salg, kjøp, service og aktiva til forslaget. Deretter registrerer du forslagslinjene for å opprette en kontantstrømprognose.
 • Du bruker forskjellige vinduer, rapporter og diagrammer til å analysere og skrive ut en kontantstrømprognose som er relatert til tilgjengelighets- og tidslinjeoversikter.

Lage en kontantstrømprognose

Basert på de registrerte forslagslinjene kan du regelmessig lage en kontantstrømprognose. Følgende oppsett brukes ofte for en kontantstrømprognose. Oppsettet har tre deler:

 • Innbetalinger
 • Kontantutbetalinger
 • Netto kontantstrøm eller kassebeholdning

Innbetalinger gir detaljer om inntekter som bedriften mottar.

kontantmottak totalt = fordringer + åpne ordrer + åpne serviceordrer + salg av aktiva + manuelle inntekter + budsjetterte inntekter

Har du Sumango installert hos deg, og en aktiv bruker hos vår samarbeidspartner Sticos, er det enkelt å finne oppdatert informasjon rundt dette temaet. Sticos Oppslag gir deg masse nyttig informasjon og kan hjelpe deg og ditt byrå til en enklere hverdag !

Moderne verktøy til regnskapsbransjen

Microsoft Teams, navet for samarbeid i Office 365

Hvorfor Office 365 og Microsoft Teams?

Hvorfor skal du ta i bruk Microsoft O365 i din virksomhet? Ett av svarene er Microsoft Teams, som er en del av O365 Business Premium abonnementet. Teams vil være med på å løfte samarbeidet i egen virksomhet. Forenkling av samarbeidet på tvers av ulike ressurser i virksomheten er vært viktig for Microsoft når Teams ble lansert.

I Microsoft Teams har du mulighet for enkelt å kunne lage sjekklister, etablerer prosjekter, chat’e med både lyd og bilde i tillegg til at man kan fordele ulike oppgaver i Teamet.

I Teams kan du også invitere eksterne medlemmer, gjerne ressurser som er på utsiden av egen bedrift, som deltakere i ett eller flere Teams.

Tenk deg hvor enkelt det blir når alle deltakerne får tilgang på samme informasjon på samme tid!

Microsoft Teams, bibliotek og samhandling

Alle deltakerne kan få tilgang til ett eget bibliotek for lagring og arbeid med mapper, filer, bilder, felles informasjon, websider osv. Du kan lage egen «Wiki-sider» som inneholder informasjon til deltakerne

Ønsker du mer informasjon om hva Sumango, Microsoft Dynamics NAV og Office 365 kan gjøre for din virksomhet?

Ta gjerne kontakt med oss idag, så setter vi opp ett Skype-møte hvor vi går gjennom fordelene du kan oppnå med Office 365 og Microsoft Teams.