Utkontraktering og merkedag

Nye og bedre oppdragsavtaler med tilhørende nettkurs

Oppdragsavtaler er regnskapsvirksomhetenes viktigste avtaler. Det er gjennom denne at regnskapsvirksomhetene avtaler sine tjenesteleveranser. Et mer profesjonalisert og kravstort næringsliv tilsier at oppdragsavtalen må dekke hele tjenesteleveransen samt tydelig regulere begge parters plikter og rettigheter i hele oppdragsperioden.

Nye oppdragsavtaler lansert

Nye oppdragsavtaler med ny struktur ble lansert i starten av 2017. Grunnet gode innspill fra medlemmer og andre har vi gjort noen små korrigeringer i 2017-utgaven. Primært gjelder dette ansvarsbegrensningen som er økt fra 3 ganger årlig regnskapshonorar til 10 ganger årlig regnskapshonorar, at kundens rapporteringsplikter er presisert, samt at det er åpnet opp for at både Databehandleravtalen og avtaledokumentet Bruk av IT-systemer i fellesskap er valgbare. Sistnevnte fordi Databehandleravtale ikke er aktuelt dersom kunden har inngått lisensavtale med systemleverandøren direkte, og regnskapsfører derfor kun jobber på kundens lisens.

Les mer i artikkelen, skrevet av adv. Per-Ole Hegdahl, på Regnskap Norge sine hjemmesider.