Oppføringer av Roger

Mister du kunder som følge av gamle og utdaterte systemer?

Mister du kunder som følge av gamle og utdaterte regnskapssystemer ? Mange regnskapsbedrifter sitter idag med gamle og utdaterte løsninger, og mister kunder som følge av det. Bransjen har snakket om endringer, digitalisering og fornyelse i mange år. Regnskap Norge har vært, og er – en forkjemper for at medlemsbedriftene skal ta i bruk ny teknologi. […]

Er du klar for årsoppgjør 2017?

Hva er årsoppgjør? Årsoppgjør er prosessen der vi ferdigstiller årsregnskapet. Årsregnskapet skal vise hvordan bedriftens midler har blitt brukt i løpet av året. I tillegg skal det gjøre opp status på bedriftens økonomi. Alle virksomheter i Norge skal rapportere inn opplysninger om driften og gjeldende regnskapstall til myndighetene. Dette gjøres i årsregnskapet, som består av […]

Regnskapsfører og kunde må jobbe i samme system!

Tilby dine kunder å jobbe i samme løsning som regnskapsføreren Gjennom å ta i bruk Sumango, kan du som regnskapsfører jobbe i samme system som kunden. Dine kunder og klienter har behov for oppdaterte tall for sin virksomhet. Hva er mer naturlig enn at regnskapsfører og klient jobber i samme system? Utfakturering gjøres enten av […]

Selvstendig næringsdrivende og betalinger

Selvstendig næringsdrivende, spørsmål og svar Oppgaven med navnet RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende skal i 2018 leveres for fjerde gang. Tidligere, før a-ordningen eksisterte, skulle opplysningene innrapporteres i det som da het kode 401 i lønns- og trekkoppgaven. Hvem skal innrapporteres? Hva skal oppgaven inneholde? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Dette er noen av […]

Hva skifter ved det digitale skiftet?

I en artikkel skrevet av Hans Christian Ellefsen, leder teknologi og innovasjon i Regnskap Norge, settes det digitale skiftet i regnskapsbransjen under «lupen». Ellefsen har gjort seg opp noen tanker om hva som har skjedd, hva som vil skje og hvordan man kan møte de utfordringene som kommer i fremtiden. Ellefsen peker på at det […]

2018 har landet, hva skjedde i 2017?

2017 – en oppsummering 2017 ble ett travelt år, ett fantastisk år, ett år vi har lært mye, ett år vi fikk etablert mange kunder og klienter som nye brukere av Sumango. Det har vært ett år hvor vi har vært nødt til å ta viktige beslutninger og veivalg med tanke på den videre reisen […]

Office 365 og Sumango gir deg enkel samhandling

Office 365 og Sumango hører sammen Det har aldri vært enklere å jobbe sammen enn det er idag. Med produktporteføljen som er tilgjengelig i Office 365, knyttet sammen med forretningssystemet Sumango – bygget på Microsoft Dynamics NAV, vil din bedrift alltid være oppdatert. Enkel, sikkert og fleksibel kan du dele informasjon på tvers av organisasjonen, […]