Oppføringer av Roger

Gjør utleggene digitale

Kast papirkvitteringer, før utlegg direkte fra mobilen Papirkvitteringer er gammeldags. De fleste ansatte har utlegg for bedriften fra tid til annen, noen har mange og ofte utlegg. Det kan bety mye jobb, mange manuelle rutiner og prosesser som må følges. Kvitteringer skal tas vare på og alt må kontrolleres opp mot gjeldende lover og regler. […]

Betaling av fakturaer

Betaling av fakturaer Betaling av fakturaer med effektive og intuitive løsninger gir store besparelser internt i bedriften. Samtidig vil betaling av fakturaer på forfall kunne spare bedriften for gebyrer og renter. Sørg for å etabler rutine for digital flyt også med betaling av fakturaer. 46% av bedriftens inngående leverandørfakturaer betales automatisk* Ifølge Visma sin undersøkelse […]

Nettbasert rapportering i riktig verktøy

Gi alle i bedriften tilgang til nettbasert rapportering Alle bedrifter uansett størrelse, genererer mengder med data som kan og bør brukes for å ta riktig beslutning(-er). Nøkkeltall og KPI’er fra driften er viktig for å kunne ta riktig beslutninger. I dag ligger mye av datagrunnlaget lagret lokalt, på ulike regneark og ulike verktøy på ulike pc’er […]

Oppdatering av betalinger

Oppdatering av betalinger Mange norske virksomheter bruker mye unødvendig tid og energi med oppdatering av betalinger, samt avstemming av bevegelser på de ulike bankkonti. Det ligger stor besparing i å digitalisere, og dermed automatisere prosessene rundt innbetalinger. Med en digital løsning vil alle innbetalinger automatisk overføres til økonomisystemet og matches mot riktig post i regnskapet. Reskontroen er dermed til […]

Elektronisk godkjenning av fakturaer

Godkjenning av fakturaer bør gjøres elektronisk. Det er store besparelser, ikke bare i tid men også økonomisk ved å ta i bruk elektronisk godkjenning av faktura. En stor undersøkelse gjennomført av Visma i perioden juni til august 2018, viser at det er stort potensiale blant norske bedrifter for å effektivisere prosessen rundt håndtering av inngående […]