Arbeidsrett

A-MELDING FOR DESEMBER 2017 – TVANGSMULKT FRA 24. JANUAR

Fristen for å levere a-melding for desember 2017 er fredag 5. januar 2018. Påminnelsesbrev sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar.

Regnskap Norge har fått opplyst fra Etatenes fellesforvaltning (EFF) at sanksjoneringsløpet for a-meldinger som gjelder desember 2017 ligger an til å bli som følger:

  • 5. januar er frist for å levere a-melding for desember
  • 10. januar vil det bli sendt ut påminnelsesbrev til arbeidsgivere som ikke har levert a-melding
  • 17. januar vil det bli sendt ut vedtak om bruk av tvangsmulkt til arbeidsgivere som fortsatt ikke har levert a-melding. I dette vil det fremgå at tvangsmulkt vil løpe fra 24. januar
  • Fra 24. januar løper det tvangsmulkt

Les mer på Regnskap Norge sine hjemmesider, i en artikkel skrevet av Knut Høylie.