Fra føring til rådføring? – Microsoft’s Shahzad Rana.

Fra føring til rådføring, eller fra føring til attføring? Teknologidirektør i Microsoft, Shahzad Rana, innleder sitt foredrag på Regnskap Norge sitt årsmøte med å snakke om tillit. For å kunne endre må man ha tillit til hverandre – tillit til medarbeiderne. Uten tillit i den digital verden vil ikke endring skje. Videre snakker han om at mennesker tar beslutninger. Med mulighetene teknologien gir kan vi oppnå mer. Gjør komplekse ting enkle! Hjelp kunden med det den trenger hjelp til. Bli med på dennes side av bordet.

Vær kundens partner! Vi har kunnskapen og dataene. Vi må være med og guide kunden slik at denne kan eskalere. Ingen gjør jobben for oss. Analyser kunden. Bruk tallene!

96 % av alle bedrifter i Brønnøysundregisteret har færre enn 19 ansatte. Disse kan vi hjelpe med å vokse.

Les mer om hans meget interessante foredrag her.

Sumango har løsningen for ditt byrå og dine klienter, vår løsning bygger på Microsoft sin plattform.

 

 

Vekst i din bedrift – hvordan ?

Microsoft har laget en artikkel om hvordan du kan nå dine målsettinger om vekst i egen bedrift.
5 nyttige tips om hvordan nettopp du kan oppnå dette. Det handler om å tilrettelegge for å jobbe der man befinner seg, enten om det er på kontoret, på reise, på toget, hjemme, osv.
Nettbaserte løsninger, ofte kalt skytjenester, nettskyen eller cloud, blir mer og mer tilpasset i alle bransjer – også regnskapsbransjen! Regnskapsbransjen er en bransje i stor forandring, og må tilrettelegge for nye arbeidsmetoder, nye og enklere systemer som er tilgjengelig der kunden holder til.

Les Microsoft sine tips, og ta gjerne kontakt med oss i Sumango slik at vi kan gi deg og din bedrift en god, sikker, fleksibel og enkel løsning for å sikre deg og dine kunder vekst.

Nå dine målsettinger om vekst – fem tips fra Microsoft.

Skyen – til glede og besvær også for ditt regnskap ?

Skyen – er den bare til privat bruk, eller skal også ditt regnskap flyttes ut i skyen?

De aller fleste systemleverandører til regnskapsbransjen er enten i skyen allerede, er i ferd med å fase ut eldre systemer til fordel for nye skyløsninger (hybridløsninger), eller har planer om fornyelse av hele plattformen sin til skybasert løsning. Eldre teknologi basert på drift på lokal PC eller klient/tjener-løsninger er således i ferd med å fases ut ganske raskt. Regnskapsbedrifter som skal bytte regnskapssystem vil fremover måtte tenke seg godt om hvis de skal velge en løsning som ikke er skybasert. Det er argumenter for og imot skyløsninger, men det er overveiende fordeler med skybaserte løsninger.

Regnskap Norge har en artikkel om «Regnskap i skyen» – Sumango har løsningen for ditt regnskapsbyrå. Med nettbasert regnskap får ditt regnskapsbyrå og dine klienter full oversikt over den økonomiske utviklingen.

Sumango er en enkel, sikker og fleksibel regnskapsløsning som kan brukes når som helst, hvor som helst.

Les hele artikkelen fra Regnskap Norge her !