Oppføringer av Roger

Regnskap Norge brukerundersøkelse 2017

Publikasjon av Regnskap Norge brukerundersøkelse 2017 Regnskap Norge publiserte den 30.10.2017 resultatene av årets brukerundersøkelse over de mest brukte regnskapssystemene i 2017. Undersøkelsen er besvart av 1652 personmedlemmer blant medlemsbedriftene i Regnskap Norge. Responsraten er 29%, og blir vurdert av Regnskap Norge til at datagrunnlaget har god statistisk utsagnskraft. Det tas dog forbehold om at […]

Nye og bedre oppdragsavtaler med tilhørende nettkurs

Oppdragsavtaler er regnskapsvirksomhetenes viktigste avtaler. Det er gjennom denne at regnskapsvirksomhetene avtaler sine tjenesteleveranser. Et mer profesjonalisert og kravstort næringsliv tilsier at oppdragsavtalen må dekke hele tjenesteleveransen samt tydelig regulere begge parters plikter og rettigheter i hele oppdragsperioden. Nye oppdragsavtaler lansert Nye oppdragsavtaler med ny struktur ble lansert i starten av 2017. Grunnet gode innspill […]

Lage tilbud på iPAD – enkelt!

Hvor enkelt kan du lage ett tilbud til kunde under ett kundebesøk. Bruk din PAD for å lage tilbud, sende til kunde på epost og alltid være oppdatert.

I denne videoen gir vi en kort introduksjon for hvordan lage tilbud til kunde på iPAD under kundebesøk.

Aktiva i Sumango – se dine eiendeler

Aktiva – få oversikt over selskapets eiendeler og verdier. Modulen gir en oversikt over hvilke aktiva selskapet har og hjelper deg med å utføre riktig periodisk avskrivning. Modulen hjelper deg dessuten med å styre vedlikeholdskostnadene, håndtere forsikringspoliser som er knyttet til eiendeler, bokføre transaksjoner og generere forskjellige rapporter og statistikker. For hver enkelt eiendel må du definere et kort som […]

Gode råd i tøffe tider

Rådgivning knyttet til en utfordrende økonomisk situasjon innhentes ofte for sent. Regnskapsfører og revisor kan her være viktige støttespillere for styret. Vi vil påstå at dersom flere virksomheter fikk og søkte råd i tide, ville antallet vellykkede snuoperasjoner i vanskelige tider øke betraktelig. INNHENT GODE RÅD I TIDE! De færreste økonomiske kriser oppstår fra den […]

Power BI og Sumango, en knallsterk kombinasjon

Hva er Power BI? Power BI er en løsning for å analysere og dele data fra ulike kilder i en og samme løsning. Power BI dashbord gir deg en «360-graders visning» for bedriftens brukere med alle de viktigste beregninger på ett sted. Oppdatering skjer i i sanntid og er tilgjengelighet på alle de ulike enhetene. Med ett klikk […]

Skyen – en plass for din bedrifts økonomisystem?

Er skyen ett godt alternativ for din bedrifts økonomisystem? Da serverne hos Amazon nylig gikk ned i noen timer, skapte det problemer for en mengde internett-tilknyttede tjenester. «Dette er ikke et argument mot skybaserte tjenester», sier Marius Berg – partner KPMG Accounting. Tvert imot mener KPMG-partneren, som er ansvarlig for selskapets regnskapstjenester, at det beviser at […]